• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  12.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5181287
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
Ledig stilling

Halden kommune

Avdelingsleder søkes til Iddebo langtidsavdeling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst å bli med oss som leder?

Er du fremoverlent og har lyst til å jobbe sammen med oss inn i en spennende fremtid?

Har du et brennende engasjement for eldreomsorgen, er nytenkende og ønsker å være med å utvikle tilbudet til våre sykehjemspasienter?

 Da må du søke på denne stillingen som avdelingsleder ved Iddebo langtidsavdeling.

Beskrivelse av arbeidssted. 

Iddebo Sykehjem er et somatisk sykehjem med 40 plasser/rom fordelt på to avdelinger. En korttidsavdeling og en langtidsavdeling.

 Langtidsavdelingen har pasienter som er kronisk syke og døende med ulike diagnoser og problemstillinger som gir en utfordrende og variert arbeidsdag. Korttidsavdelingen har pasienter på langtids- og korttidsopphold samt avlastning.

Vi satser i høy grad på kompetanse, og at vi skal være ett godt sted å være for våre pasienter.

Enhet sykehjem har som mål å sertifisere sine sykehjem som livsgledesykehjem, og vi har søkelys på personsentrert omsorg.

Iddebo sykehjem er ett veletablert sykehjem, og er ett sykehjem hvor våre pasienter skal  få leve sitt gode hverdagsliv og tjenesten skal bygge opp under dette. Vi ønsker å tenke nytt i forhold til pårørendeinvolvering og frivillighet – de skal inkluderes og oppleve seg selv som en viktig ressurs for sykehjemmet

Vi vil fremstå som et nytenkende og fremtidsrettet sykehjem med fornøyde medarbeidere som kan bruke og utvikle sin kompetanse sammen med oss. Og vi ønsker ledere som våger å være nytenkende og blant annet tar i bruk teknologi på nye måter

Sykehjemmet har flere spennende prosjekter, hvor det ses på hvordan fremtidens utfordringer kan møtes på en best mulig bærekraftig måte.

Det jobbes aktivt med heltidskultur i Halden kommune. I dette arbeidet er Iddebo sykehjem  en pilot.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Som leder ved Iddebo sykehjem skal du bidra til at de ansatte blir den beste versjonen av seg selv, og at sykehjemmet opprettholder et godt omdømme i befolkningen.

Vårt mål er å oppnå glede, trivsel og aktivitet gjennom samhandling mellom ledelse, ansatte og pasienten.

Stillingens arbeidsoppgaver og ansvar oppgaver:

 • Daglig drift med fag, personal og økonomi ansvar for avdelingen.
 • Lede, organisere og koordinere aktiviteten på avdelingen.
 • Bidra til faglig utvikling og kompetanseheving blant ansatte
 • Utøve helsefremmende og verdiskapende personalledelse.
 • Delta aktivt og positivt i enhetens ledergruppe.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

Vi søker en tillitsskapende, innovativ og engasjert leder som vil bidra til en sunn kultur for kontinuerlig forbedring og utvikling. Som leder evner du å skape entusiasme for mål og prioriteringer. Du kommuniserer og samhandler godt og har vist gjennomføringsevne.

Kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Autorisert sykepleier.
 • Erfaring med ledelse, personalarbeid og økonomistyring er ønskelig.
 • Formell lederutdanning er ønskelig og vil vektlegges.
 • Evne til å arbeide systematisk, planlegge og delegere ansvar
 • God kommunikasjonsevne og evne til å samarbeide med ansatte, pårørende og samarbeidspartnere
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

En spennende lederstilling og et inkluderende arbeidsmiljø som ønsker utvikling og spiller hverandre gode. En arbeidshverdag preget av samarbeid mellom ledere og støttefunksjoner. Stor grad av fleksibilitet i arbeidet, og frihet og tillit til å forme tjenestene.

Gode lønns- og pensjonsordninger.

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

 Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Søknadsfrist: 12.06.23                                           

For ytterligere informasjon kontakt Enhetsleder Trine Bang.

 

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  12.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5181287
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune