Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Avdelingsleder smittevern Oslo universitetssykehus HF kombinert med professor II/førsteamanuensis 20% ved Universitetet i Oslo

Offentlig forvaltning

Vil du være med på å styrke smittevern som klinisk og akademisk disiplin ved Norges største sykehus og smittevernmiljø?

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Det er ledig stilling som leder for Avdeling for smittevern ved Oslo universitetssykehus HF kombinert med en nyopprettet eksternt finansiert stilling som professor II/førsteamanuensis 20% ved Institutt for klinisk medisin, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.

Avdelingslederstilling
Avdeling for smittevern er Norges største smittevernmiljø med ca. 33 årsverk som du har ansvar for å lede. Personalgruppens sammensetning er leger, hygienesykepleiere og ingeniører. Avdelingen er en del av Oslo sykehusservice og organisert i 3 seksjoner med en leder i hver seksjon med personalansvar: Seksjon Rikshospitalet/ Radiumhospitalet/Aker, Seksjon Ullevål og Seksjon for dekontaminering. I tillegg er det en stab for tverrgående funksjoner og støttefunksjoner. Avdelingen har ansvar for Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Sør-Øst, Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering og Nasjonalt referanselaboratorium for Clostridioides difficile. Det er nært samarbeid med Avdeling for mikrobiologi med tilgang til blant annet helgenomsekvensering for typing ved utbrudd, Avdeling for infeksjonsmedisin og en rekke andre kliniske avdelinger og støtteavdelinger, øvrige regionale kompetansesentre for smittevern og Folkehelseinstituttet.

Avdelingsleder inngår i ledergruppen til direktør for Oslo sykehusservice og rapporterer til fagdirektør ved Oslo universitetssykehus HF i faglige spørsmål.

Oslo universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Søkere skal være spesialist i medisinsk mikrobiologi eller infeksjonsmedisin
 • Søkere bør kunne vise til formell lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Evne til tverrfaglig formidling og kommunikasjon, samarbeid og innovasjon
 • Søker må ha PhD fra relevant fagfelt (se utlysning fra UiO)

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor organisasjon
 • Har evne til å ivareta Oslo universitetssykehus HFs overordnede lederkrav: Være strategisk, vise integritet og være motiverende og samlende
 • Har høye akademiske ambisjoner og evne til undervisning, forskning og kommunikasjon

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte og en lærende organisasjon
 • Som nyansatt i Oslo universitetssykehus HF blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode lønns-/arbeidsvilkår samt pensjonsordning
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag Tiltredelse etter avtale

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:
Den akademiske stillingen, professor II/førsteamanuensis 20%, er knyttet til avdelingslederstillingen og det er et krav om at søkerne må søke på, tilsettes i og inneha begge stillinger samtidig. Hvis man senere ønsker å forlate den ene stillingen, må begge forlates. I sykehusets forskningsstrategi legges det vekt på synergi mellom grunnleggende og klinisk forskning. Innehaver av den akademiske stillingen vil være med på å bygge opp forskning, undervisning og veiledning innen relevante fagområder. Vi forventer at søker har en relevant forskningsportefølje, og vil videreutvikle denne i samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale nettverk, se utlysningsteksten for den akademiske stillingen her:
 
https://www.med.uio.no/klinmed/om/ledige-stillinger/stillingsbeskrivelser/2024-5799-stillingsbeskrivelse-smittevern.pdf

Søknad til hovedstilling og den akademiske bistillingen skal inneholde:
Søknadsbrev og CV
Publikasjonsliste
Liste over 10 publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt. Disse vedlegges i fulltekst.
Oversiktsskjema over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved- /biveileder for hver kandidat), se skjema http://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/index.html
Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk Eventuelle øvrige kvalifikasjoner.

Utgitte publikasjoner (10 stk som skal vektlegges) samles i ett pdf-dokument, max 10MB:
Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse:
http://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/index.html

Henvendelser om søknadsprosessen kan rettes til personalrådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Tone Tverfjell, t.i.tverfjell@medisin.uio.no.