Ledig stilling

Stavanger Kommune

Avdelingsleder, Smiodden skole

Vi utvider lederteamet vårt fra to til tre, så nå har du muligheten til å få deg en spennende jobb som avdelingsleder på en skole hvor trivselen er høy både hos elever og ansatte, hvor alle er villige til å strekke seg litt lengre for å skape en inkluderende skolehverdag, og hvor alle får mulighet til å utvikle seg og mestre. Du vil få mange kjekke kollegaer, varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag. Du vil dessuten bli en viktig brikke i både de ansatte og elevenes læring og utvikling.

Smiodden skole har fra 1.august ledig en fast stilling som avdelingsleder. Som avdelingsleder blir du medlem av skolens lederteam, hvor du har medansvar for at vi når våre felles mål for hele virksomheten.

Vi på Smiodden er opptatt av å utvikle oss i fellesskap, skape trivsel og mestring i et inkluderende miljø. Menneskeverdet er grunnfjellet i vårt pedagogiske arbeid, og i fellesskap arbeider vi for å skape trygge og selvstendige elever, som føler seg sett, tatt på alvor og inkludert. Gjennomgående bekrefter elevene våre at de er motiverte, opplever stor grad av støtte fra de ansatte og føler en reell medvirkning i egen skolehverdag og læringsprosess. Dette arbeidet videreføres og styrkes til høsten blant annet gjennom MOT-programmet vårt og i kollektive utviklingsprosesser.    

Arbeidsoppgaver:

Avdelingslederen inngår i skolens ledergruppe, og vil ha medansvar for pedagogisk utviklingsarbeid, oppfølging av skolens resultater, personaloppfølging og elevsaker. Oppgaver knyttet til den daglige drift av skolen, og ha tett samarbeid med ansatte, foresatte og eksterne samarbeidspartnere. 

Avdelingslederen vil ha det overordnede ansvaret for det spesialpedagogiske arbeidet og spesialundervisningen på skolen.

Kvalifikasjoner:

  • Godkjent lærerutdanning og erfaring fra undervisning i grunnskolen.
  • Videreutdanning innen spesialpedagogikk, eller annen relevant utdanning eller erfaring innenfor emnet spesialpedagogikk er ønskelig.
  • Lederutdanning er ønskelig, og erfaring fra skoleledelse vil være en fordel. Dersom du ikke har lederutdanning, vil du få mulighet til å ta dette ved en senere anledning. 
  • Personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

  • Du ser nye muligheter og vil bidra til at Smiodden skole utvikler seg videre.
  • Du er opptatt av å skape gode sosiale- og faglige resultater, og å nå de målene vi sammen setter oss for skolens- og elevenes utvikling. 
  • Du trives i et hektisk miljø, er fleksibel og har lett for å omstille deg.
  • Du har gode relasjonelle ferdigheter og et positivt elevsyn.
  • Du er tydelig, strukturert, raus og har gode samarbeidsevner. 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr en spennende og allsidig jobb med utviklingsmuligheter i et godt arbeidsfellesskap.

Du blir en viktig del av skolens lederteam, og vil få den nødvendige støtte og opplæring for å kunne gjøre en god jobb.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

HjemJobbHjem

Stillingskode 995400 avdelingsleder og lønn etter avtale.