Ledig stilling

Stavanger Kommune

Avdelingsleder - skole

Smiodden er en ungdomsskole i Kvernevik bydel med rundt 230 elever. Smiodden skole har fra 1.august ledig en fast stilling som avdelingsleder. Som avdelingsleder blir du medlem av skolens lederteam, hvor du har medansvar for at vi når våre felles mål for hele virksomheten.

Vi utvider lederteamet vårt fra to til tre, så nå har du muligheten til å få deg en spennende jobb som avdelingsleder på en skole hvor trivselen er høy både hos elever og ansatte. På Smiodden er alle villige til å strekke seg litt lengre for å skape en inkluderende skolehverdag, hvor både elever og ansatte får mulighet til å utvikle seg og mestre. Du vil få mange kjekke kollegaer, varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag med det du brenner for. Du vil bli en viktig brikke i både de ansatte og elevenes læring og utvikling.

Vi på Smiodden er opptatt av å utvikle oss i fellesskap, skape trivsel og mestring i et inkluderende miljø. Menneskeverdet er grunnfjellet i vårt pedagogiske arbeid, og i fellesskap arbeider vi for å skape trygge og selvstendige elever, som føler seg sett, tatt på alvor og inkludert. Dette betyr at relasjonsarbeidet er det viktigste arbeidet vi gjør, noe som legger rammer for både opplæring, det sosiale arbeidet og utviklingen av skolen. Smiodden har et velfungerende og stabilt miljøteam som er godt integrert i skolehverdagen. Vi er også opptatt av at elevene skal oppleve skolen som relevant og variert. Vi har utviklet en egen «sjøgruppe» hvor elevene får opplæring ute tilknyttet havet. Dette tilbudet er unikt for Smiodden og gir mange elever økt motivasjon i skolehverdagen. Skolen har også et tilbud i samarbeid med «Trygg av natur» hvor ulike elever får delta på aktiviteter ute i naturen, hvor målet er økt mestring, økt tro på egne evner til å løse problem og nye vennskap på tvers av klasser og trinn. Elevene gir svært gode tilbakemeldinger på dette tilbudet, så det kommer vi til å verne om i årene fremover. For skoleåret 2024/25 har vi også fått Såkornmidler til et samarbeid med Revheim skole om utveksling av de to skolenes særegne opplæringstilbud – henholdsvis naturskole, sjøgruppe og spillbasert læring i samfunnsfag. Vi gleder oss til dette og er alltid på jakt etter innfallsvinkler som kan bidra til økt motivasjon hos elevene våre.

Gjennomgående bekrefter elevene våre at de er motiverte, opplever stor grad av støtte fra de ansatte og føler en reell medvirkning i egen skolehverdag og læringsprosess. Dette arbeidet videreføres og styrkes til høsten blant annet gjennom MOT-programmet vårt og i kollektive utviklingsprosesser.    

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning og erfaring fra undervisning i grunnskolen.
 • Lederutdanning er ønskelig, og erfaring fra skoleledelse vil være en fordel. Dersom du ikke har lederutdanning, må du ta dette ved en senere anledning. 
 • Du har gode digitale ferdigheter.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

 • Du ser nye muligheter og vil bidra til at Smiodden skole utvikler seg videre.
 • Du er opptatt av å skape gode sosiale- og faglige resultater, og å nå de målene vi sammen setter oss for skolens- og elevenes utvikling.
 • Du trives i et hektisk miljø, er fleksibel og har lett for å omstille deg.
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter og et positivt elevsyn.
 • Du ser mennesket bak elevens ulike uttrykk.
 • Du kan ta initiativ og ansvar.
 • Du er tydelig, strukturert, raus og har gode samarbeidsevner. 

Vi tilbyr:

 • Vi tilbyr en spennende og allsidig jobb med utviklingsmuligheter i et godt arbeidsfellesskap.
 • Du blir en viktig del av skolens lederteam, og vil få den nødvendige støtte og opplæring for å kunne gjøre en god jobb.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • HjemJobbHjem
 • Stillingskode 995400 avdelingsleder og lønn etter avtale.