Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Avdelingsleder SFO

Byfjord skole søker etter SFO-leder i 100% stilling. SFO-leder er en del av skolens ledelse og administrasjon,  og en viktig bidragsyter i skolens totale virke.

Er du den vi leter etter? 

"Vi oppdager muligheter" er Byfjord skole sin visjon. Vi er stolte av den, og tilstreber at den gjennomsyrer hele organisasjonen. 
Byfjord skole ligger i Tasta kommunebydel og  har rett rundt 400 elever på 1.-7. trinn. 

Det er tett samarbeid mellom skole og SFO. Flere av de ansatte i  SFO jobber også i skolen. SFO-leder har personalansvar for 16 flotte ansatte. Byfjord SFO består av 4 avdelinger, der hver avdeling favner ett trinn. Til sammen utgjør dette rundt 200 barn.  Skole og SFO har sambruk av lokaler og utstyr. og nærmiljøet benyttes aktivt til turer og ulike aktiviteter. 

Trinntanken står sterk på skolen. Alle kontaktlærere underviser i løpet av uka alle elevene på sitt trinn. Lærerne har ulike fag som de har et hovedansvar for. På småtrinnet samarbeider to og to lærere per trinn om matematikk- og norskfaget. Flere av våre pedagogiske medarbeidere jobber både i skole og SFO, fortrinnsvis på samme trinn begge steder. Dette for å skape forutsigbarhet og trygge rammer for eleven våre.  Byfjord skole har i mange år hatt fokus på å ta i bruk varierte arbeidsmetoder. På småtrinnet har alle trinnene faste økter med stasjonsundervisning. Fysisk aktiv læring er i fokus. Alle trinn har uteskole som er timeplanfestet. 



Les mer om Byfjord skole her

Kvalifikasjoner:

 • Pedagogisk utdanning eller tilsvarende fra universitet/høyskole
 • Lederutdanning og ledererfaring er ønskelig
 • Gode relasjons-, kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kjennskap til rammeplanen for SFO
 • Kjennskap til læreplanverket LK20
 • Kunnskap om og erfaring med endringsprosesser og utviklingsarbeid er ønskelig
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

 • Du kommuniserer og samarbeider godt med kollegaer, elever og foresatte
 • Du er engasjert i barns oppvekst og ser ressurser og potensiale i både elever og ansatte
 • Du er strukturert og samtidig fleksibel og løsningsorientert
 • Du er god på å legge til rette for elevenes lek og sørge for et variert og godt innhold i SFO
 • Du er optimistisk og bidrar til å skape et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø
 • Du er en tydelig, men varm og samlende leder som lytter til dine medarbeidere 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Lønn etter tariff.
 • Hjem-Jobb-Hjem-ordning.
 • Alle som har 100 % stilling får 1 time trening i arbeidstiden. Skolen har et eget treningsrom.
 • En spennende arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø
 • Ansatte som samarbeider tett om elevenes læring og utvikling.
 • Flotte elever, ansatte og engasjerte foresatte
 • Godt samarbeid og nettverk med de andre skolene i kommunedelen