Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  01.04.2020
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2804767
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Avdelingsleder - sentrale støttefunksjoner

Kort om stillingen

Kongsberg kommune søker avdelingsleder for våre sentrale støttefunksjoner. Stillingen 100%.

 

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Kompetanseutvikling
 • God forsikrings- og pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

 

Innhold i stillingen 

Stillingen skal lede og være et bindeledd mellom arkiv, politisk sekretariat og innbyggerkontakten. I dette ligger å bistå og lede den daglige oppgaveutførelsen på tvers av avdelinger.
Videreutvikling av digitale løsninger for forbedring og effektivisering er en viktig målsetting for Kongsberg kommune. Et viktig oppdrag for stillingen er derfor å sikre god arbeidsflyt i og mellom avdelingene og bistå slik at de overordnede målsettingene nås. Det må påregnes noe ettermiddags- og kveldsarbeid i forbindelse med avvikling av møter.
Som avdelingsleder rapporterer du til personalsjef / assisterende rådmann.

 

Arbeidsoppgaver:

 • jobbe for god arbeidsflyt i daglig oppgaveutførelse
 • personal- og økonomiansvar
 • oppfølging og status til politiske saker
 • løpende kontakt med ordfører og rådmann
 • møtesekretær, inkludert for- og etterarbeid for enkelte politiske utvalg
 • bistå arkivet slik at overordnede målsettinger oppnås
 • andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

 

Formelle kvalifikasjonskrav
Høyere utdanning på bachelornivå. Spesielt relevant yrkeserfaring kan kompensere for utdanningskravet.

 

Ønsket kompetanse

 • ønskelig med relevant ledererfaring
 • god organisasjonsforståelse
 • god digital kompetanse 
 • kjennskap til relevant lov- og avtaleverk

 Personlige egenskaper:

 • gode samarbeidsegenskaper, serviceinnstilt og løsningsorientert.
 • selvstendig og tydelig

Arbeidserfaring, kunnskap om offentlig forvaltning og personlig egnethet for stillingen tillegges stor vekt. Vi søker deg som kan være en pådriver for gode og effektive arbeidsprosesser og godt samarbeid.

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.