Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Avdelingsleder (seksjonsleder) NAV Lillestrøm

Offentlig forvaltning

Avdelingsleder ved NAV Lillestrøm
 
Lillestrøm kommune er Norges niende største kommune med ca. 90 000 innbyggere og ligger strategisk plassert på Nedre Romerike. NAV Lillestrøm leverer i dag tjenester til kommunens innbyggere og arbeidsgivere. Samfunnsoppdraget vårt handler om å forebygge og redusere utenforskap i kommunen, bidra til sosial og økonomisk trygghet, samt å fremme overgang til arbeid og aktivitet.
 
NAV Lillestrøm har etablert seg som et av Norges mest fremtidsrettede NAV-kontor og har ca. 240 medarbeidere fordelt på ni avdelinger, herunder syv oppfølgingsavdelinger og to stabsavdelinger. De syv oppfølgingsavdelingene utgjør til sammen 24 team som jobber med oppfølging av brukere og arbeidsgivere. Den aktuelle stillingen vil lede en avdeling som for tiden består av tre team med til sammen rundt 20 medarbeidere.
 
Vi ser etter deg som har høye ambisjoner og lave skuldre, og som brenner for NAV sitt samfunnsoppdrag. Som avdelingsleder hos oss må du trives med å utøve tillitsbasert ledelse og ha utpregede relasjonelle egenskaper.

Her kan du få et innblikk i vår arbeidshverdag: Bilder NAV Lillestrøm

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor- og/eller mastergrad innen et fagområde som er relevant for stillingen.
 • Relevant ledererfaring, gjerne fra offentlig sektor.
 • Erfaring med personalansvar og tillitsbasert ledelse.
 • Et bevisst forhold til eget lederskap, og kan vise til tidligere resultater innenfor medarbeiderutvikling.
 • Samfunnsengasjement og god kjennskap til offentlig forvaltning.
 • Forståelse for å jobbe i en politisk styrt organisasjon, og gjennomføre politiske føringer i planarbeid og drift.
 • God forståelse for NAV sitt samfunnsoppdrag.
 • God forståelse for digitalisering og utvikling av fremtidsrettede tjenester.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir. (tidligere NOKUT); https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 • En pådriver for fellesskapskultur og et inkluderende arbeidsmiljø som preges av frihet, ansvar og tillit.
 • En leder som har en menneskeorientert og motiverende lederstil.
 • En som er opptatt av samarbeid og smidig tilnærming hvor deling av kunnskap, kompetanse og erfaringer står sentralt.
 • En som evner å innta et helhetsperspektiv som muliggjør samhandling og synergier på tvers av fagområder.
 • En som er beslutningsdyktig og handlekraftig.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • spennende lederoppgaver hos en viktig samfunnsaktør.
 • et utviklingsorientert og moderne NAV-kontor med et godt fagmiljø.
 • gode lederkollegaer.
 • lederutviklingsprogram.
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer.
 • moderne og helsefremmende lokaler (ABW - Activity Based Workplace), der mulighet for fysisk aktivitet og trening er en naturlig del av arbeidshverdagen.
 • en inkluderende arbeidsplass med aktiv medbestemmelse.
 • kontorlokaler sentralt i Lillestrøm, rett ved togstasjon og bussterminal, 10 minutter med tog fra Oslo S.
 • fleksibel arbeidstid, med sommer-/vintertid, og en hybrid arbeidshverdag.
 • gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid.
 • bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer.
 • kommunal tilsetting som seksjonsleder, lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtale.

Lillestrøm kommune mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med Offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.