Ledig stilling

Røros kommune

Avdelingsleder renhold

Kort om stillingen

Avdelingsleder for renhold vi ha personal, økonomi og fagansvar for renhold og vil inngå i ledergruppa på virksomhet for Tekniske områder.

Om oss

 

Tekniske områder er en virksomhet som leverer tjenester på mange områder til våre innbyggere, publikum og andre kommunale virksomheter. Vi har et sterkt fagmiljø med kompetanse på mange ulike fagområder og vi forvalter områder som vei, vann og avløp, renovasjon, kommunens bygninger og eiendommer, plan byggesak, kart og oppmåling med mer. Vi ønsker nå å styrke laget vårt med avdelingsleder for renhold som vil jobbe tett opp mot bl.a. eiendomsforvaltning og avdelingsleder for teknisk drift. Vi ønsker å gi den enkelte rom for personlig utvikling, samt å utvikle vår samhandlingskompetanse både internt og eksternt.


Stillingen er ansatt under virksomhetsleder for tekniske områder og inngår i vår ledergruppe med avd. leder for teknisk drift og avd. leder for plan og miljø.

Kvalifikasjoner
 • Videregående skole
 • Minimum fem års arbeidserfaring
 • Førerkort klasse B
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • Ansvar for renhold i kommunale bygg og i tillegg også hos hjemmeboendei samarbeid med hjemmetjenesten.
 • Godt samarbeid med øvrige virksomheter i kommunen.
 • Videreutvikle metoder og bruk av ny teknologi for renholdsfaget
 • Utvikle bruk av digitale løsninger i henhold til Insta 800 og LAFT system.
 • Innkjøp, lagerhold, opplæring og oppfølging
 • Oppgaver opp mot boligkontor og bygningsforvaltning må påregnes.
Personlige egenskaper

Personlige egenskaper tillegges stor vekt for denne stillingen, og vi ønsker at du har god samarbeidsevne og evne til å se helhet og sammenheng. At du er:

 • Tydelig og resultatorientert
 •  Selvstendig og målrettet.
 •  Strukturert

Vi ønsker videre at du har god fremstillingsevne og har gode kommunikasjonsegenskaper. Evne til å motivere og videreutvikle medarbeidere og arbeidsmetoder.

Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter for faste stillinger
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere
Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.