• Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Sted:
  Sande i Vestfold
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Sande i Vestfold
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4276382
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune

Avdelingsleder - Voksenhabilitering i Sande

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomhet Voksenhabilitering består av åtte døgnbemannende boligtjenester til personer med nedsatt funksjonsevne, ambulerende tjenester, et arbeids – og aktivitetssenter og støttekontakt - og avlastningstjeneste. Ved vårt tjenestetilbud ved Prestegårdsallèen 19 har vi ledig fast 100 % stilling som avdelingsleder f.o.m. mars 2022.  Stedet ligger sentralt plassert i Sande med kort avstand til kollektivtrafikk.

Virksomheten benytter fagsystemene Cosdoc og GAT. Kommunen benytter aktivt 10-faktor medarbeiderundersøkelse. Framsikt benyttes som budsjetterings-  og rapporteringsverktøy. Tjenestestedet yter tjenester til tjenestemottakere med ulikt bistandsbehov fordelt på heldøgns botilbud, avlastning og ambulerende tjenester. Denne avdelingslederstillingen har pr. d.d. ansvaret for ca. 22 årsverk.

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Faglig, administrativt, økonomisk og personalmessig ansvar.
 • Se potensialet i den enkelte ansatte, og jobbe aktivt med medarbeiderutvikling og mestringsorientert ledelse.
 • Turnus og personalforvaltning
 • Økonomistyring og rapportering
 • Kvalitets- og utviklingsarbeid
 • Inngå i virksomhetens lederteam

Til stillingen ser vi etter en robust, løsningsorientert og effektiv person med god økonomiforståelse, som har fokus på tjenesteutvikling og god ressursutnyttelse. Vi søker etter deg som er flink med folk, har erfaring fra turnusplanlegging og ser ansatte som vår viktigeste ressurs.

Krav til kvalifikasjoner:

 • Vernepleier eller sykepleier med autorisasjon. Annen relevant høyskoleutdanning vil bli vurdert.
 • Videreutdanning innen ledelse/administrasjon er ønskelig.
 • Ledelseserfaring
 • Erfaring fra arbeid med målgruppen.
 • Erfaring fra rapportering på ressurskrevende tjenester og saksbehandling i forhold til bruk av makt og tvang vektlegges.
 • God forvaltning – og økonomiforståelse.
 • God digital kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Du er løsningsorientert og strukturert
 • Du er robust og handlekraftig
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du har god og tydelig muntlig og skriftlig formidlingsevne

 Vi tilbyr:

 • En aktiv og inkluderende arbeidsplass i en mangfoldig virksomhet.
 • Del av et åpent og støttende lederteam.

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Gyldig politiattest må kunne fremlegges.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

 

 
 • Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Sted:
  Sande i Vestfold
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Sande i Vestfold
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4276382
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune