Ledig stilling

Stavanger Kommune

Avdelingsleder Oppsøkende behandlingsteam Stavanger  

Vi søker en tydelig, engasjert og faglig dyktig leder som skal bidra med å utvikle OBS-teamet videre.

Du vil inngå i et lederteam som har fokus på at tjenestene vi levere skal være fleksible og helhetlige. 

Avdeling OBS-team Stavanger er et av landets eldste oppsøkende behandlingsteam, og et samarbeid mellom Helse Stavanger ved klinikk for rus og avhengighetsbehandling (ARA) og Stavanger kommune. OBS-team hører til i nyetablert virksomhet: Ambulerende oppfølgingstjenester ROP. f.o.m 1.09.23. Virksomheten består av 3 avdelinger: Housing first, Miljøtjenester Rus, og OBS-team.

OBS-teamet er et tilbud til mennesker med mistanke om utvikling av alvorlig psykisk lidelse i kombinasjon med rusmisbruk hvor annen ordinær/tradisjonell oppfølging ikke fører fram til ønsker resultat. Vi utreder, behandler og følger opp personer i målgruppa, som ofte har varierende tilleggsproblematikk som medisinske og nevrologiske problemer, svar boevne, sosial isolasjon, uavklart økonomi eller annet. 

Gjennom oppsøkende arbeid bidrar vi med å legger vi til rette for at den enkelte får riktig behandling og hjelp. 
Avdeling er tverrfaglig sammensatt med til sammen 14 ansatte med ulike fagbakgrunn (psykologer, vernepleier, sykepleier, sosionom, erfaringskonsulent), og jobber etter FACT metodikken.

Virksomheten blir fysisk samlokalisert, men per dags dato er arbeidsted til OBS-team på Lagårdsveien 78.


Kvalifikasjoner:

Helse og/eller sosialfaglig utdanning på bachelornivå

Fullført videreutdanning/master innen ledelse

Erfaring fra ledelse samt relevant erfaring innen rus og psykisk helsearbeid 

God kompetanse i bruk av digitale verktøy

Kjennskap til systemer i kommunehelsetjenesten

Dersom du har et annet morsmål enn norsk må du kunne dokumentere at du har språk nivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere som har et annet skandinavisk språk som morsmål

Personlige egenskaper:

Vi søker en tydelig, strukturert og målrettet leder som skaper oppslutning om felles mål og verdier

Evne til å motivere og engasjere 

Evne til å skape gode samarbeidsforhold

Være robust og fleksibel

Opptatt av fag og forbedringsarbeid

Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr:

Utfordrende og variert lederstilling

Mulighet for faglig utvikling på en spennende og faglig sterk arbeidsplass

Støttetjenester innen fag, økonomi og personal

Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP

Hjem-jobb-hjem

Arbeidstid: mandag til fredag 8.00- 15.30 med mulighet for fleksitid 

Stillingskode: 745100 - Leder 

Lønn etter avtale