Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Avdelingsleder norskopplæring

Johannes læringssenter søker etter ny avdelingsleder for KVIK-avdelingen - en av tre avdelinger med ansvar for norskopplæring ved Johannes Læringssenter. Opplæringen gis med utgangspunkt i introduksjons- og integreringslovens bestemmelser og tilhørende forskrifter.

KVIK-avdelingen har i dag ansvar for inntak og kartlegging av nye deltagere, kvelds- og nettundervisning. Avdelingen har 17 lærere og to rådgivere som du vil få personalansvar for. Svært mange av lærerne har både kompetanse i norsk som andrespråk, og lang erfaring med norskopplæring for den aktuelle deltakergruppen. Som avdelingsleder på KVIK vil du få hovedansvar for den arbeidsrettede norskopplæringen ved Johannes Læringssenter, og være bidragsyter i spennende samarbeid med Flyktningenheten, kommunale og private arbeidsgivere og NAV.

Avdelingsleder er en selvstendig lederrolle med både faglig ansvar og personalansvar. Rektor er nærmeste overordnede. Som avdelingsleder i voksenopplæringen vil du samhandle tett med de to andre avdelingslederne på norskopplæringen, og du vil samarbeide med avdelingsleder for grunnskole voksne og fagleder på S-avdelingen. Du vil også være en del av et større lederteam med lederne på innføringsskolen, og i innføringsbarnehagen vår.

Vi er i ferd med å fullføre overgangen til en flatere ledelsesstruktur, hvor intensjonen er å gi mer ansvar ut til den enkelte leder, og å løse felles utfordringer mer prosjektbasert. Som en del av dette planlegger vi oppstart av et internt lederutviklingsprogram til høsten hvor fokuset vil være hvordan vi vil videreutvikle oss som ledergruppe.

Vi er derfor på jakt etter deg som klarer å løfte blikket ut over egen avdeling, og å se helheten i samfunnsoppdraget til både voksenopplæring og Johannes Læringssenter som ressurssenter for Stavanger kommune. Du må samtidig ha evnen til å motivere og involvere dine egne ansatte til å bidra til å nå målene våre, og du må trives med samarbeid siden du vil samhandle tett med to andre avdelingsledere for å løse Stavanger kommunes mandat knyttet til norskopplæring. Det skjer jevnlig endringer på voksenopplæringsfeltet, så du må også trives med endringer og en variert, og tidvis hektisk arbeidshverdag.

Ønsket oppstart: 1. august 2023

Kvalifikasjoner:

Godkjent lærerutdanning 
Videreutdanning i norsk som andrespråk eller andrespråkslæring

Lederutdanning er ønskelig og erfaring fra skoleledelse vil være en fordel
Det er også ønskelig med leder- og undervisningserfaring fra voksenopplæringsfeltet
Erfaring med arbeidsrettet norskopplæring og samarbeid med både private og offentlige aktører om norskopplæring vil være en fordel
Erfaring med ledelse av endrings- og utviklingsprosesser
Erfaring med partssamarbeid og ansattinvolvering 

Dersom du har annet morsmål enn norsk må du dokumentere skriftlige og muntlige ferdigheter på minimum B2-nivå. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som:

Liker å jobbe med ulike typer mennesker
Er samarbeids- og løsningsorientert
Ser det store bildet og raskt tar til deg ny kunnskap
Er positiv, fleksibel og endringsvillig
Er en god lytter som er god til å kommunisere både muntlig og skriftlig
Trives som en relasjonsbygger og lagspiller, men som samtidig kan jobbe selvstendig
Trives med å søke nye perspektiver og å ta initiativ

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

En spennende lederstilling på en dynamisk arbeidsplass preget av samarbeid med mange engasjerte medarbeidere med høy kompetanse og lang erfaring i andrespråklæring.

Meningsfulle arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter

Et internasjonalt og inspirerende arbeidsmiljø. Du jobber tett med medarbeidere og deltakere fra alle verdensdeler.

Kantine

Hjem-jobb-hjem

Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Gode videreutdanningsmuligheterStillingskode 995400 Avdelingsleder skole med lønn etter avtale.