Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nittedal kommune

Avdelingsleder NAV Nittedal

Offentlig forvaltning

 

NAVs overordnede mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet, og samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser. Vi tilbyr meningsfylte og utfordrende oppgaver i en organisasjon med et svært viktig samfunnsoppdrag. 

NAV Nittedal er organisert i 2 tverrfaglige avdelinger, hvor om lag 43 ansatte fra stat og kommune jobber for å realisere NAV sin visjon om å gi mennesker muligheter til arbeid, inntekt og samfunnsdeltakelse. 

Vi har fagansvarlige på de store tjenesteområdene som har ansvar for faglig drift og utvikling. Avdelingslederne har ansvar for å lede kontoret og medarbeidere med utgangspunkt i tillitsbasert ledelse. Vi benytter ulike metodikker og verktøy med utgangspunkt i prosessledelse. Er du en leder som er opptatt av gode relasjoner til dine medarbeidere, tjenesteutvikling og utvikling av deg selv som leder? Da kan du være den vi leter etter!


Arbeidsoppgaver:

 • Personalansvar og daglig oppfølging av ansatte i tverrfaglig avdeling 2, ca. 22 medarbeidere
 • Overordnet ansvar for utvikling og samarbeid med andre instanser på spesifikke fagområder i kontoret, f.eks Arbeidsavklaringspenger og sykefraværsoppfølging
 • Sikre fokus på nærværsfaktorer som bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Ansvar for faglig drift, utvikling og budsjett
 • Lede avdelingen i henhold til NAVs og Nittedal kommunes strategier, mål og resultatkrav  
 • Rekruttering av medarbeidere til avdelingen ved behov 
 • Legge til rette for muligheter til utvikling, kompetanseheving hos våre medarbeidere ved å fokusere på kvalitet, effektive arbeidsprosesser og metoder 
 • Bidra til å skape kultur for læring, refleksjon og forbedring i avdelingen og ved kontoret 
 • Bidra til samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere for å styrke helhetlig og koordinerte tjenester til innbyggerne i kommunen

Kvalifikasjoner:

 • Minimum tre årig relevant utdanning fra høyskole eller universitet. Relevant utdanning kan være: ledelse, helse- og sosial, pedagogikk, psykologi og samfunnsvitenskapelige fag. Dokumentert relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet. 
 • Lederfaring med personalansvar, gjerne med fokus på tillitsbasert ledelse
 • Erfaring fra større omstilling og endringsprosesser  
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Meget god IKT kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Forståelse for å jobbe i en politisk styrt organisasjon og iverksette politiske/strategiske føringer i planarbeid og drift 
 • Du liker å jobbe med mennesker, er empatisk og viser interesse og forståelse for den enkelte medarbeider/kollega 
 • Du er god til å bygge relasjoner, skape teamfølelse  motivere og utvikle medarbeiderne
 • Du har en tydelig, åpen og inkluderende lederstil, og kan delegere arbeidsoppgaver til andre
 • Du er omgjengelig, tilpasningsdyktig og robust, og du kan håndtere flere oppgaver samtidig 
 • Du jobber strukturert og kan vise til en sterk gjennomføringsevne  
 • Du er god til å identifisere utviklingsmuligheter, er nytenkende og løsningsorientert  

 

Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr:

 • En meningsfylt og utviklende lederjobb  
 • Et faglig sterkt og godt arbeidsmiljø
 • En engasjert ledergruppe som er opptatt av vekst, utvikling og samarbeid på tvers
 • Gratis parkering
 • Kantine
 • Lønn etter avtale og kompetanse/erfaring
 • Offentlig pensjonsordning (2% av lønn trekkes til KLP)