Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  20.12.2020
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3230201
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Avdelingsleder Myntgt/ P4

Helse- og omsorgstjenesten i Kongsberg kommune arbeider for å skape et helhetlig og fremtidsrettet tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Avdelingsledere har en helt sentral rolle i dette utviklingsarbeidet. Vi søker deg som ønsker å være med på drifte etablerte bofellesskap samtidig som du bidrar med å bygge opp og utvikle nye tjenester Du motiveres av å se muligheter, utfordringer og trives i endring og omstilling.

Seksjonen Bo, aktivitet og avlastning består av 8 avdelingsledere som rapporterer til seksjonsleder, og inngår i tjenestens ledergruppe. Fra 1 januar 2021 har vi ledig 100 % fast lederstilling i Avdeling Myntgt/ P4. Stillingen innebærer delegert ansvar for oppfølging av personal, fag/kvalitet og økonomistyring. Avdelingen består av 26 årsverk som yter tjenester til 11 beboere i hovedsak knyttet til utviklingshemming, autisme, ulike former for psykiske lidelser eller adferdsutfordringer.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar: sikre at personaloppfølgingsarbeidet skjer i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser og kommunens reglement.
 • Ansvar for utarbeidelse av turnus.
 • Faglig ansvar for tjenestene i avdelingen, herunder kvalitet- og tjenesteutvikling og forsvarlige tjenester innenfor tilgjengelige ressurser og gjeldende lovverk.
 • Økonomisk ansvar for egen avdeling og delansvar for virksomhetens totale økonomiske resultat.
 • Aktivt delta i arbeidet med ny teknologi og nye arbeidsformer for å oppnå effektive, trygge og kvalitetsmessige gode tjenester.
 • Sørge for at vedtatte beslutninger blir godt implementert.
 • Legge til rette for et godt tverrfaglig samarbeid, med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig høyskoleutdanning
 • Relevant ledererfaring
 • Ønskelig med lederutdanning
 • Kunnskap om GAT, relevant lov-/avtaleverk og turnus  
 • God IKT-kompetanse

Personlige egenskaper

 • Tilgjengelig og tydelig
 • Pålitelig og lojal
 • Selvstendig
 • Gjennomføringsevne
 • Evne til å jobbe raskt og håndtere mange oppgaver på en gang
 • Fleksibel og positiv holdning til endringer og utfordringer
 • Personlig egenhet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid
 • Utfordrende og spennende lederoppgaver
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Lederutviklingsprogram/ lederstøtte
 • Rabatt på treningssentre
 • Gode pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Lønn etter avtale

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Autorisert vernepleier/sykepleier.
 • Relevant ledererfaring.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.