Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Avdelingsleder med ansvar for Aktivitetsskolen Korsvoll

Offentlig forvaltning

Korsvoll skole er en 1.-7. skole med ca. 570 elever, hvorav omkring 400 går på AKS. Barna er fordelt på 1.-5. trinn og i tillegg har vi en byomfattende spesialavdeling med 6 elever.

Skolen har en flott beliggenhet, med marka som nærmeste nabo, og turmuligheter i alle retninger. Naturen blir brukt aktivt av både skolen og AKS og i tillegg har vi en stor, flott og grønn skolegård.

På Korsvoll er vi opptatt av å skape et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring.
Våre elever skal føle seg trygge og ivaretatt gjennom hele dagen. De skal få møte utfordringer på ulike arenaer hver dag og oppleve mestring. Korsvoll skole skal inkludere alle. Både skole og AKS skal være aktiviserende og engasjerende, og fremme læring. Vi er ikke opptatt av begrensninger, men tror på "grenseløs læring" og elevenes muligheter.

Rektor har ansvar for hele skolen, herunder AKS. Som leder for AKS vil du arbeide tett med rektor og resten av ledergruppen og være AKS sitt ansikt utad. Ledelsen skal sammen sørge for et planmessig og strukturert samarbeid mellom lærerne og medarbeiderne i AKS og sørge for at elevene og foresatte involveres i planleggingen av tilbudet. 

Hvis du vil være med å skape verdens beste AKS sammen med oss og har det som skal til for å lede en stor Aktivitetsskole, er dette jobben for deg!

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig og administrativt ansvar for AKS. Dette innebærer utvikling av et variert aktivitetstilbud i tråd med elevenes læring og gjeldende styringsdokumenter for AKS
 • Personalansvar for ansatte i AKS
 • Økonomiansvaret for AKS, herunder budsjett, innkjøp, regnskap og lønn
 • GSI for AKS og innrapportering av barn med særskilte behov i samarbeid med rektor
 • Ansvar for IST for AKS
 • Delta i ledergruppen til skolen og være et synlig bindeledd mellom skole og AKS
 • Delta i utviklingsarbeid som foregår på 1.-5. trinn, og faglige prosjekter som skolen deltar i
 • Sikre at AKS drives i henhold til gjeldende lover og regler
 • Lede personalmøter, avdelingsmøter, planleggingsdager og delta på foreldremøter ved behov
 • Legge frem saker for driftsstyret på vegne av AKS ved behov
 • Aktiv deltakende i overgang barnehage-AKS og skole
 • Øvrige oppgaver etter nærmere avtale

Kvalifikasjoner:

 • En klar og tydelig leder, gjerne med erfaring fra skole og AKS
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • God IKT-kompetanse. Bør kjenne til IST for AKS, Office 365, HR og økonomisystemet. Jobben innebærer mye digital kommunikasjon med foresatte. Et øye for design og god kommunikasjon kommer godt med
 • God kjennskap til regelverket for skole og AKS
 • Høyere pedagogisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • Godt humør og en positiv innstilling
 • Høy arbeidskapasitet, effektiv og fleksibel
 • Du er presis og punktlig i dine arbeidsoppgaver
 • God til å bygge relasjon med barn og voksne og en evne til å se det beste i mennesker
 • Du takler varierte arbeidsoppgaver, omstillinger, høyt tempo og er flink til å se løsninger
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En veldreven AKS med verdens fineste elevgruppe som arbeidsplass
 • Engasjerte og positive foresatte
 • Et stort handlingsrom der du har muligheter til å gjøre en forskjell
 • En flott ledergruppe der du får muligheter til å bidra med dine talenter og utvikle nye
 • En aktiv jobb hvor du er sammen og i aktivitet med elevene våre
 • En skole hvor AKS er en viktig del av helheten
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter fastsatt lov- og avtaleverk