• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3871178
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Avdelingsleder Lågen arbeidstjenester

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Seksjonen Bolig, aktivitet og avlastning (BAA) består av 8 avdelinger og ca. 200 årsverk. Seksjonen yter helhetlige tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i alle aldre innenfor områdene bolig, ambulerende tjenester, arbeid- og aktivitetstilbud, avlastning og privat avlastning. 

 
Kort om stillingen:

Vi har for tiden en ledig avdelingslederstilling ved Lågen arbeidstjenester. Dette er et arbeids- og aktivitetssenter hvor det gis et tilrettelagt tilbud for voksne med nedsatt funksjonsevne. Avdelingen består av ca. 20 årsverk fordelt på to lokasjoner, Lågen arbeidstjenester og Bakken gård. Målsettingen er å gi alle en meningsfylt hverdag med stor grad av mestring. Avdelingen jobber med blant annet med lysproduksjon, håndarbeid, pakking av ulike produkter og vedproduksjon. Produktene som lages er også til salgs.

Seksjonen er i gang med et spennende endrings- og utviklingsarbeid i tråd med nye føringer og behov. Som avdelingsleder ved Lågen arbeidstjenester vil du ha en sentral og viktig posisjon i seksjonen. Vi søker en nytenkende avdelingsleder som brenner for arbeid og aktivitet og som vil bidra til å skape morgendagens tjenester.

Ansvarsområder som ligger til stillingen er:

 • Ansvar for personal-, økonomi, fag, og tjenesteutvikling
 • Ansvarlig for daglig drift og langsiktig utvikling av avdelingen
 • Forvalte egne personalressurser og sikre effektiv tjenesteutførelse
 • Sikre utvikling av en helhetlig og effektiv tjenesteutvikling
 • Ivareta og videreutvikle den faglige kompetansen i avdelingen
 • Bidra aktivt til å utvikle tjenesten til brukernes beste innenfor kommunens rammer, nasjonale føringer og lovverk
 • Samarbeide med interne og eksterne aktører
 • Sikre god turnusplanlegging og bemanningsplaner i tråd med behov

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø i en endringsorientert seksjon
 • Deltakelse i seksjonens ledergruppe
 • Dyktige lederkollegaer med høye ambisjoner for seksjonen
 • Et høyt fokus på en meningsfull hverdag for den enkelte bruker
 • Målrettet faglig utvikling for alle ansatte
 • Lederopplæring og lederstøtte
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Krav og ønsker til deg

Vi ønsker ledere som er engasjerte, kreative, tydelige, og som sammen med oss vil skape en god arbeidsplass med brukere i sentrum. Kongsberg kommune ønsker ledere som tar ansvar og som er trygge i utøvelsen av ledergjerningen.

Kongsberg har i sin arbeidsgiverpolitikk nedfelt et verdisett som gir tydelige føringer for hvilke egenskaper som verdsettes i en lederstilling. Du må kunne tenke fremover og framstå som fremtidsrettet og nytenkende. Du må fremstå som åpen. Du må evne å se andre og å kunne behandle andre mennesker med respekt og dermed også kunne utvise en viss grad av ydmykhet. Du er troverdig. Det betyr bl.a. at du har god kunnskap om fagområdet ledelse og om de utfordringer som er knyttet til faget.

Kongsberg kommune ønsker ledere som tør å stille spørsmål og som evner å utfordre både egne medarbeidere og andre ledere på en positiv og konstruktiv måte.

Vi søker deg som:

 • Har ledererfaring og/ eller lederutdanning innenfor relevant område.
  Det forventes at du er villig til å gjennomføre lederutdanning dersom du ikke har dette
 • Har erfaring fra tjenesteområdet, fortrinnsvis fra arbeid og aktivitetstilbud 
 • Har god økonomiforståelse og gjennomføringsevne
 • Er endringsorientert med gode strategiske egenskaper
 • Har god mellommenneskelig forståelse og gode samarbeidsevner
 • Er strukturert, kreativ og løsningsfokusert
 • Har god innsikt i bruk av digitale arbeidsverktøy (for eksempel Gat, Profil og Visma Enterprise)
 • Er engasjert og god på kommunikasjon
 • Er en lagspiller som utfører gode prosesser med høy grad av medbestemmelse
 • Er endringsvillig, positiv og har et godt humør

Det er viktig for oss at du er motivert for å være en del av lederteamet i seksjonen.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Formelle kvalifikasjonskrav

Relevant 3-årig universitets- eller høyskoleutdanning, fortrinnsvis vernepleier.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende lov- og regelverk.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 
 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3871178
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune