Avdelingsleder i Østhusvik barnehage

Stavanger Kommune

Visjon: "Gjennom lek, engasjement og kvalitet skaper vi fremtiden"

Rennesøy-barnehagene er en virksomhet med rundt 167 årsenheter fordelt på 10 barnegrupper, og består av tre bygg: Rennesøy barnehage, Vikevåg barnehage og Østhusvik barnehage. Alle barnehagene er på Rennesøy.

Vi har pedagoger i alle stillinger, og et flertall av assistenter med fagbrev. Vi vil at barna som går i Rennesøy-barnehagene skal oppleve livskvalitet, mestring, tilhørighet og få et godt selvbilde. Vi skal være autoritative voksne som er varme og grensesettende, som ser barnas behov og gir dem den omsorgen de har krav på.

Rennesøy-barnehagene jobber i tråd med basiskompetansen for Stavanger kommune, som er relasjonskompetanse, språk kompetanse, interkulturell kompetanse og tidlig innsats kompetanse. Satsingsområder i basiskompetansen for personalet i Rennesøy-barnehagene er: Barnehagen som pedagogisk virksomhet. Inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning.

Lederteamet i Rennesøy-barnehagene består av en virksomhetsleder og to avdelingsledere. Vi ser etter en engasjert avdelingsleder som er opptatt av å gi et barnehagetilbud av høy kvalitet til alle barn. Du må støtte og utfordre dine ansatte og være en aktiv, positiv bidragsyter inn i lederteamet og organisasjonen. Sammen skal vi videreutvikle virksomheten som en lærende organisasjon og skape fremtidens barnehage.

Arbeidsoppgaver:

Du har ansvar for den daglige driften av barnehagen.

Som avdelingsleder har du som hovedoppgave å ivareta barns behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling for alle barn i virksomheten, men spesielt for egen barnehage.

Du skal lede og bidra i forbedrings- og utviklingsarbeid og implementering av sentrale og lokale planer.

Du har ansvar for at barnehagen har et godt og utviklende foreldresamarbeid.

Som avdelingsleder har du personalansvaret for egne medarbeidere. En viktig oppgave er å se til at alle får den kompetansen de trenger for å løse oppgavene.

Du skal delta i og bidra til et godt tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.

Som en del av lederteamet, skal du bidra med oppgaver for hele virksomheten.

Kvalifikasjoner:

Du må ha utdanning som barnehagelærer eller annen høyere utdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse.

Du har relevant ledererfaring og videreutdanning innen ledelse. Barnehagelederutdanning vil være en fordel, men annen lederutdanning kan også være aktuelt.

Vi ser gjerne at du har erfaring som leder, og at du har erfaring innen endring- og utviklingsarbeid og administrative oppgaver.

Du må ha erfaring med, og være trygg på, bruk av ulike digitale arbeidsverktøy.

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som trives med at arbeidsdagene ikke er like og har endringsvilje.

Vi er avhengig av at du trives med å jobbe i team.

Du har god relasjons kompetanse, har relasjonelt mot og kan lytte til andres synspunkter.

Du er åpen og inkluderende som leder, og du skaper oppslutning om våre mål.

Du evner å utfordre og korrigere uønsket praksis.

Du er en leder som ser dine ansatte og gir dem støtte og veiledning.

Vi tilbyr:

Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP

HjemJobbHjem

 

 
Opprett gratis bedriftsprofil:
  • Legg ut alle dine ledige jobber
  • Bestill annonsering i alle kanaler
  • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy:
  • Profesjonell søknadshåndtering
  • Karriere Match - 100.000 kandidater
  • Integrasjoner med HR og fag-systemer