Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  27.01.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3371355
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Avdelingsleder i mestringsteam 

Bydel Bjerke søker etter engasjert og dedikert avdelingsleder med lederkompetanse. Hjemmetjenesten er organisert under avdeling Helse og mestring, som er en av tre fagavdelinger i Bydel Bjerke. Bydelen er midt i en spennende og hektisk utviklingsperiode for å tilpasse våre tjenester til morgendagens oppgaver. Stillingen som avdelingsleder er for tiden som leder av nattpatruljen og mestringsteamet, som består av sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, saksbehandlere og helsefagarbeidere. Endringer kan medføre at stillinger på avdelingsledernivå omorganiseres innad i seksjon Helse og mestring.
 
Vi ser etter en faglig dyktig sykepleier med kunnskaper innen sykepleie og rehabilitering, som er samlende og har evne til å skape tillit, stolthet og gode resultater. Avdelingen har ansvaret for helse- og omsorgstjenester på alle nivåer og avdelingsleder er underlagt seksjonssjef for hjemmetjenester. Tjenesten utformes i samarbeid med bruker og pårørende, med hverdagsmestring og «hva er viktig for deg» som fokusområde. Målsettingen er at bydelens innbyggere skal leve aktive og meningsfylte liv, og kunne mestre å bo hjemme lengst mulig. Velferdsteknologi er et satsningsområde, og det forventes deltagelse i utviklingen og videre tilrettelegging i tilbudet til bydelens innbyggere. Stillingen krever god arbeidskapasitet, høy grad av effektiv og målrettet styring, godt tverrfaglig samspill og samarbeid med bydelens øvrige tilbud til hjemmeboende eldre.
 

Arbeidsoppgaver
Personal-, fag- og budsjettansvar for egen avdeling
Drift og utvikling av tjenesten innenfor rammene av vedtatt budsjett
Utøve tillitsbasert styring og ledelse
Sikre et godt tverrfaglig samarbeid for å skape trygge og helhetlige tjenester
Sikre og bidra til god ressursutnyttelse og systematisk arbeid
Ansvar for elektronisk turnusverktøy og fagsystem
Være aktiv bidragsyter både innad i egen enhet og i samarbeid med andre enheter
Forøvrig arbeidsoppgaver pålagt av nærmeste overordnede
Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som sykepleier
Videreutdanning i ledelse
Gode kunnskaper om rehabilitering og HVR
Arbeids- og ledererfaring fra helsesektoren, fortrinnsvis fra hjemmetjenesten
Erfaring med forvaltning av helse- og omsorgstjenesteloven
Erfaring og god kunnskap med bruk av elektronisk turnusverktøy, fortrinnsvis GAT
Gode resultater fra personal-, økonomi- og fagansvar
God kunnskap om fagsystemer og dokumentasjon
Mål- og resultatorientert
Meget gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
Krav om norskferdigheter tilsvarende nasjonal norskprøve på nivå C1
Førerkort kl B
Personlige egenskaper
God system- og organisasjonsforståelse
Gode kommunikative ferdigheter og samarbeidsevner
Ansvarsbevisst, fleksibel og løsningsorientert
Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
Bidra til et godt arbeidsmiljø
Personlig egnethet vektlegges 
  
Vi tilbyr
100 % arbeid på dagtid
Hyggelige arbeidskollegaer og godt faglig miljø
Påvirke egen arbeidshverdag og planlegging av oppgaver
Flotte lokaler med sentral beliggenhet
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksibel arbeidstid
Lønnstrinn 53 (700 300,-)