Detaljer

 • Søknadsfrist
  31.08.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Avdelingsleder
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  849807

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Avdelingsleder i hjemmesykepleien, fast stilling

Beskrivelse av arbeidssted

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted.

Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen. Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten, for å ligge i forkant av nye oppgaver, står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner.

Vi har rundt 750 brukere som ivaretas av 4 fire grupper / avdelinger med felles base. Hver gruppe har sitt geografiske område, men vi er opptatt av at vi skal bistå hverandre i en faglig utfordrende, spennende og hektisk hverdag. Vi benytter Gerica og LMP som arbeidsverktøy og i listeplanlegging. Enheten har prosjekter i fht dagsentervirksomhet og drifter virtuell korttidsavdeling, som vant kåringen "Årets smartby-prosjekt løsning 2017" i regi av Dataforeningen. Ved siste brukerundersøkelse oppnådde vi fantastiske resultater; hele 98 % av pasientene som svarte er fornøyde med tjenesten vi yter!

Avdelingslederne i hjemmesykepleien samarbeider tett, har individuelle oppfølgingsmøter med enhetsleder, deltar på regelmessige møter i ledergruppen i hjemmesykepleien og bygger nettverk i jevnlige samlinger med alle kommunalavdelingens ledere. Enheten søker å ha et godt og konstruktivt samarbeid med tillitsvalgtfunksjonene, bla gjennom regelmessige medbestemmelsesmøter. Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse for stillingen.

Halden kommune er en IA-bedrift.

Ledig stillingsstørrelse og type:

100% fast stilling avdelingsleder gruppe Sentrum er ledig fra 01.08.18

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Ansvar for daglig drift og personalansvar for 25 årsverk fordelt på 50 medarbeidere. (forsvarlig bemanningen innenfor gitte rammer, turnusplanlegging, rekruttering, personaloppfølging, arbeidskultur, sykefraværsoppfølging, kompetanseutvikling.) Økonomiansvar for egen avdeling i samarbeid med virksomhetsleder. Avdelingsleder skal sikre godt samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere og at tjenestene er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, kvalitetskrav og vedtak.

Som avdelingsleder må du ha lyst og pågangsmot til å være med på å skape et godt fagmiljø der vi har fokus på pasienten og kontinuerlig utvikling av tjenesten, i tråd med kommunalavdelingens visjon "Sammen om et godt liv - tjenester basert på faglighet og brukermedvirkning, som ivaretar trygghet, verdighet og mestring".

Du er en engasjert og tydelig leder, god på kommunikasjon og en lagspiller.

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Du har norsk autorisasjon som sykepleier og bred klinisk erfaring

Du har videreutdanning i adm./ledelsesfag, eller relevant erfaring.

Du behersker norsk muntlig og skriftlig

Du har gode IKT kunnskaper, og gjerne erfaring med Visma, Notus

 

Personlige egenskaper

Du har fokus på kommunikasjon og det relasjonelle i møte med medarbeiderne

Du har en tydelig lederstil

Du har klare ambisjoner og tanker om lederrollen og evne til å engasjere medarbeidere

Du har gjennomføringsevne

Du liker å videreutvikle deg, og dele dette med andre.

Du behersker å arbeide både selvstendig og i team.

Du er løsningsorientert

Du har evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø

Du har gode samarbeidsevner

Du har høy grad av fleksibilitet

Du har høy grad av stabilitet og kontinuitet

Du er positiv, serviceinnstilt og imøtekommende

Personlige egenskaper vektlegges.

 

Sertifikat på bil er påkrevet i hjemmesykepleien.

 

Vi kan tilby:

Stor variasjon og spennende arbeidsoppgaver, dager som aldri er like.

Mulighet til bidra til utvikling av tjenestene i tråd med visjonen

Gode kollegaer med stor faglig kunnskap og lang erfaring fra hjemmesykepleien

Tett samarbeid i ledergruppen, oppfølging og lederutvikling.

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Pliktig medlemskap i gjeldende pensjonskasse

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen Halden kommunes hjemmeside www.halden.kommune.no - "Ledige stillinger"

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Kontaktperson

Marianne Horgen, Enhetsleder, tlf: 40239852, mobil: 40239852, marianne.horgen@halden.kommune.no