Avdelingsleder i barnehage

Stavanger Kommune

Våland - barnehagene er en virksomhet med rundt 165 barn og 45 ansatte. Barnehagene Våland, Vålandshaugen og Bokkaskogen barnehage tilhører virksomheten. Barnehagene ligger fint plassert i bydel Våland med nærhet til Vålandskogen og Mosvannsparken. 

Vi er opptatt av god kvalitet og et likeverdig barnehagetilbud til alle barn.

Avdelingsleder har et medansvar for drift og utvikling av hele virksomheten og rapporterer til virksomhetsleder. Avdelingsleder har et spesielt ansvar for å lede og utvikle egen avdeling i henhold til lov-/avtaleverk og kommunens styringsdokumenter. Avdelingsleder skal sørge for at det pedagogiske arbeidet i avdeling/barnehagebygg er i tråd med barnehagelov, rammeplan og lokale planer, og har ansvar for at personalet utvikler en felles forståelse for disse.

Arbeidsoppgaver:

Som avdelingsleder er hovedoppgaven din å ivareta barns behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling for alle barn i virksomheten, med spesielt ansvar for egen avdeling. 

Du får lede og bidra i forbedrings- og utviklingsarbeid og implementering av sentrale og lokale planer. 

Du får ansvar for at avdelingen har et godt og utviklende foreldresamarbeid.

Du får daglig personalansvar for egne medarbeidere hvor en viktig oppgave også er å se til at disse er i utvikling og får nødvendig kompetanse til å løse oppgavene.

Du skal delta i og bidra til et godt tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.

Du får ansvar for den daglige driften av avdelingen, og som del av lederteamet, bidra med oppgaver for hele virksomheten.

Kvalifikasjoner:

Du må ha utdanning som barnehagelærer eller annen høyere utdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

Du har relevant ledererfaring og videreutdanning innen ledelse. Barnehagelederutdanning vil være en fordel, men annen lederutdanning kan også være aktuelt. Vi ser gjerne at du har erfaring med endrings- og utviklingsarbeid og erfaring med administrative oppgaver. 

Du må ha erfaring i og være trygg i bruk av ulike IT-verktøy.

Personlige egenskaper:

Du evner å se nye løsninger og iverksette endrings- og utviklingsarbeid og skaper oppslutning om felles mål og verdier.

Du er åpen og inkluderende som leder.

Du evner å delegere oppgaver og ansvar.

Du evner å utfordre uønsket praksis.

Vi tilbyr:

Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP

Hjemjobbhjem ordning

Stillingskode 9954 Avdelingsleder

Lønn etter avtale