Avdelingsleder Helse- og oppvekstfag

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Steinkjer videregående skole ligger på Guldbergaunet i Steinkjer kommune. Skolen har et bredt fagtilbud med ca. 950 elever og 220 ansatte. Skolen har 10 utdanningsprogram, tilbud innenfor voksenopplæring og kursvirksomhet og opplæring gjennom kriminalomsorgen i nordre del av Trøndelag. Se for øvrig skolens hjemmeside: https://web.trondelagfylke.no/steinkjer-videregaende-skole/ 

Avdelingsleder for helse- og oppvekstfag i 100 % stilling

(70 % lederoppgaver og 30 % undervisning)


Vikariat fra 01.08.2021-31.07.2022. 

Arbeidsoppgaver:

  • Ansvar for faglig og pedagogisk utviklingsarbeid i avdelingen
  • Personalansvar og medarbeiderutvikling
  • Elevoppfølging
  • Ledelse av avdelingen i tråd med skolens mål, visjoner og satsingsområder

Kvalifikasjoner:

Relevant utdanning fra universitet og/eller høgskole og lederutdanning
Undervisningskompetanse i ett eller flere av skolens fag
Pedagogisk utdanning og erfaring
God kjennskap til videregående opplæring
Ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon
God skriftlig og muntlig formidlingsevne

Personlige egenskaper:

Du kan vise til gode resultater fra utviklingsarbeid og personalledelse
Stor arbeidskapasitet
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Din lederstil preges av involvering, tydelig kommunikasjon og god gjennomføringsevne
Utviklings- og løsningsorientert med evne til å reflektere over og forbedre egen praksis

 

Vi tilbyr:

Et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
Et nettverk av gode og dyktige kollegaer
Lønn etter gjeldene avtaler og ansettelsesvilkår i Trøndelag fylkeskommune
Trivelige, moderne og lyse arbeidslokaler