• Bedrift
  Våler kommune
 • Søknadsfrist
  29.05.2022
 • Sted:
  VÅLER I ØSTFOLD
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  VÅLER I ØSTFOLD
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4559213
 • Se her for andre jobber fra Våler kommune
 • Oppdatert 18.05.2022
Ledig stilling

Våler kommune

Avdelingsleder forebyggende tjenester barn, ungdom og familie - fast 100 % stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Mange barnefamilier ønsker å bo i  Våler kommune, og vi er opptatt av tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid for helhetlige tjenester og gode oppvekstvilkår. Kommunen er oversiktlig og leverer gode tjenester til innbyggerne. Lederne jobber tett sammen og har stor mulighet til å påvirke tjenesteutvikling.     

Virksomhet helse jobber etter Familiens hus-modellen og består av helsestasjon, skolehelsetjeneste, åpen barnehage, smittevern, flyktningehelsetjeneste, psykisk helse og rustjenester, rehabiliteringstjenester og friskliv.   

Avdelingsleder for forebyggende tjenester for barn, ungdom og familie går av med pensjon, og vi ønsker å ansette en ny engasjert leder. Følgende tjenester tilhører denne avdelingen; svangerskap- og barselomsorg, helsestasjonstilbud 0-5 år, skolehelsetjeneste 6-15 år, flyktningehelsetjeneste, smittevern og åpen barnehage.  

Det er jobbet systematisk og godt i avdelingen gjennom mange år. Helsestasjonen er godkjent som ammekyndig helsestasjon og fikk Ammehjelpens begeistringspris i 2021. Vi har også hatt en stor satsning på bruk av Trygghetssirkelen som foreldreveiledningsprogram. Avdelingen skal også styrkes ytterligere med en helsesykepleier dette året.  

Stillingen er ledig fra 15. juni og snarlig tiltredelse ønskes.   

Kvalifikasjonskrav: 

 • Bachelor i sykepleie
 • Videreutdanning som helsesykepleier eller annen relevant videreutdanning
 • Ønskelig med lederutdanning og erfaring innen ledelse
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge  
 • Førerkort type B  

Stillingens hovedoppgaver: 

 • · Tjenesteutvikling, budsjettoppfølging, fag- og personalansvar, samt nærværsarbeid. 
 • · Bidra til faglig samarbeid  
 • · Bidra til systematisk kompetanseutvikling i samarbeid med fagstillingene og virksomhetsleder 
 • · Bidra til at brukere opplever mest mulig sømløse overganger mellom tjenestene 
 • · Legge til rette for et godt læringsmiljø for medarbeidere og studenter 
 • · Bidra til at rutiner og retningslinjer er oppdatert, kjent for medarbeidere og at de følges 
 • · Aktiv pådriver for implementering av digitale teknologiske løsninger. 
 • · Følge opp og utvikle kvaliteten gjennom ivaretakelse av pasient- / brukersikkerhet og kontroll av 

Tjenesteutøvelse 

Ansvar for at tjenestene er forankret i kunnskapsbasert praksis, nasjonale føringer og lovverk. 
Sikre et fullt forsvarlig, helsefremmede, inkluderende arbeidsmiljø, samt gi faglig og personlig vekst 
for våre medarbeidere 

 • · Bidra til effektiv og forsvarlig ressursforvaltning 
 • · Delta i spennende faglige nettverk og bringe inn kunnskap til avdelingene 
 • · Opprettholde og videreutvikle samarbeidet med våre samarbeidspartnere 
  • Se det enkelte tjenestested / avdeling som en del av virksomheten - samarbeide på tvers av avdelinger, virksomheter og kommunalområder. 

Personlige egenskaper: 

 • Evne å arbeide systematisk og strukturert, så vel selvstendig som i team 
 • Evne å motivere og skape engasjement 
 • Være aktiv i tverrfaglig samarbeid  
 • Være lyttende, inkluderende, initiativrik og tydelig 
 • God rolleforståelse og arbeidskapasitet  
 • Omstillingsdyktig og løsningsorientert 
 • Ha et godt humør og gode sosiale ferdigheter 

 Vi kan tilby: 

 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og god mulighet til selvutvikling    
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere og ledere  
 • Kommunale vilkår og gunstige pensjonsordninger gjennom KLP 
 • Arbeidstid regulert gjennom fleksitidsreglementet  
 • Lønn etter kvalifikasjoner og nærmere avtale 

For ansettelse gjøres det en totalvurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet av den enkelte søker.   

Annet: 

For stillingen gjelder ellers generelle vilkår for tilsetting på kommunalt tariffområde og lønn etter avtale.  

Våler kommune ønsker at de ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonsnedsettelser, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Våler kommune benytter elektronisk søkeprosess og søknad sendes via «ledige stillinger» på våre hjemmesider. Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere. 

Godkjent politiattest må fremlegges før ansettelse. 

 

 • Bedrift
  Våler kommune
 • Søknadsfrist
  29.05.2022
 • Sted:
  VÅLER I ØSTFOLD
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  VÅLER I ØSTFOLD
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4559213
 • Se her for andre jobber fra Våler kommune
 • Oppdatert 18.05.2022