Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  04.11.2019
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Østfold
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2040226
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

2. gangs utlysning avdelingsleder for rustjenesten 100% fast stilling


Vi trenger ny avdelingsleder til rustjenesten i Halden kommune!

Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og er et satsingsområde i helse ogomsorg. Psykisk helseteam, Rusteam, Aktivitetssenter for rus og psykisk helse og Helsestasjon for rusavhengige er i dag samlokalisert i sentrum av byen. Det bidrar til nærhet til brukergruppa og tett samarbeid og kompetanseflyt mellom teamene.

Enheten er i en utviklingsprosess, og det pågår flere spennende prosjekter, samt forskning i samarbeid med Høgskolen i Østfold.

 

Beskrivelse av arbeidssted:

Enhet rus og psykisk helse består av tre avdelinger:

Avdeling rustjenester: Rusteam og Feltteam.

Avdeling Oppfølgingsboliger psykisk helse

Avdeling Psykisk helse: Psykisk helseteam, Aktivitetssenter for rus og psykisk helse og helsestasjon for rusavhengige.

Enheten består av 37 årsverk hvor hoveddelen av de ansatte er høgskoleutdannede med ulike videreutdanninger.

Enhet rus og psykisk helse gir både lavterskel- og vedtaksbaserte tjenester til mennesker med rus- og/ eller psykiske lidelser. Tilbudet kan bestå av regelmessige samtaler, bistand til pårørende, hjemmebesøk, trening i sosiale ferdigheter og koordinering av tiltakene rundt den enkelte bruker. Samarbeid med spesialisthelsetjeneste, fastleger, NAV og andre kommunale tjenester står sentralt.

Rusteamet forvalter lovverk etter §§ 10-2 og 10-3 i HOTL om tvang. Oppfølging av gravide rusavhengige tilligger også dette teamet. Rustjenesten består av to team som er lokalisert på ulikt sted. Rusteamet har kontorer i Senter for rus og psykisk helse, mens feltteamet har base i bolig for rusavhengige. Leder er i hovedsak lokalisert sammen med feltteamet.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Helhetlig personal - og fagansvar i avdelingen

 • Budsjettoppfølging
 • Være med å utvikle tjenestetilbudet i tråd med gjeldene lover og forskrifter
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten og øvrige instanser i kommunen
 • Saksbehandling i form av kartlegging og vedtak
 • Deltagelse i Enhetens ledergruppe
 • Veilederroller i ved tvangsinnleggelser etter HOTL kapittel 10

Fast 100 % stilling

Sted: Enhet rus og psykisk helse

Fagområde: Rustjenesten

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Helse eller sosialfaglig høgskoleutdanning

 • Videreutdanning innen rusfeltet
 • Allsidig erfaring fra arbeid med personer med rus og psykiske lidelser
 • Gode norskkunnskaper og god fremstillingsevne kreves
 • Førerkort, klasse B
 • Formell lederutdanning eller ledererfaring er ønskelig og vil vektlegge

 

Personlige egenskaper: 

 • Faglig fokus og engasjement.

 • Bevisst og reflektert i forhold til egen lederrolle og egen lederadferd, samt god forståelse av arbeidsgiverrollen
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og vilje til tverrfaglig samhandling
 • Evnen til å motivere, begeistre og være nytenkende
 • Se viktighet av å skape og ivareta et godt arbeidsmiljø
 • Evne til å arbeide målrettet, fleksibelt, strukturert og selvstendig
 • Inneha stabilitet og kontinuitet i arbeidet
 • Kunne tenke helhetlig og løsningsorientert
 • Må takle krevende arbeidssituasjoner
 • Personlig egnethet vil i stor grad vektlegges

 

Vi kan tilby:

 • Dyktige kolleger med høy faglig- og ledelseskompetanse.
 • Tett oppfølging, støtte og bistand fra enhetsleder
 • Inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Dagarbeid med fleksitidsordning
 • Stillingen innebærer stor mulighet til å styre egen hverdag

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn etter lov og avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 85.000 registrerte kandidater