Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  28.02.2020
 • Sted:
  Kongsberg
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Kongsberg
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2722254
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Avdelingsleder for park og idrett

Om avdelingen

Park og idrett jobber for at innbyggere og besøkende skal ha tilgang til attraktive og gode arenaer for aktiviteter og opplevelser i Kongsberg, en kommune i vekst og utvikling. Park og idrett har ansvar for drift og vedlikehold av parker, grøntområder, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, lekeplasser, friområder, badeplasser, skiløyper m.v. Park og idrett er en del av seksjon utvikling og anlegg.

 

Kort om stillingen
Kongsberg kommune har ledig fast 100% stilling som avdelingsleder for  park og idrett. Stillingen rapporterer til seksjonsleder for utvikling og anlegg.

 

Vi tilbyr

 • Faglig utfordrende jobb med spennende og  varierte oppgaver knyttet til drift og utvikling av synlige arenaer og områder som brukes og settes pris på av mange innbyggere og besøkende.
 • Et hektisk og positivt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Innhold i stillingen 

Avdelingsleder  for park og idrett vil ha ansvar for å organisere og lede drift og vedlikehold av parker, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, lekeplasser, friområder og skiløyper m.v. med tilhørende maskin- og utstyrsprotefølje. I stillingen inngår arbeidslederansvar for avdelingens mannskaper, økonmomioppfølgingsoppgaver, enklere saksbehandling og deltagelse i plan- og prosjektarbeid knyttet til forskjellige utviklingstiltak. Betydelige deler av arbeidet gjøres i  tett samarbeid og dialog med frivillige foreninger, andre kommunale ansvarsområder  og andre samarbeidspartnere. Avdelingsleder forutsettes å inngå i park og idrett sin vaktordning. 

 

Krav og ønsker til deg

Vi søker etter en allsidig, erfaren og energisk arbeidsleder med betydelig  engasjement for kommunens utvikling og attraktivitet. Stillingen fordrer god oversikt over lokale forhold for å håndtere en bred portefølje av anlegg og installasjoner med betydelig geografisk spredning over hele kommunen.Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Vi ønsker at du har erfaring fra planlegging og organisering av arbeidsoppgaver som er sammenlignbare med oppgavene tillagt park og idrett.
Det kreves relevant utdanning innenfor et eller flere av fagområdene som inngår i stillingen, alternativt administrativ utdanning kombinert med betydelig relevant arbeidserfaring.

Du har grunnleggende god IKT kompetanse, interesse for digitale arbeidsverktøy og relevante digitaliseringsprosesser.
K
jennskap til enkel saksbehandling og praktisk økonomiarbeid på avdelingsnivå er en fordel.
Evne og motivasjon til å bistå øvrige mannskaper i tungt fysisk arbeid  er en forutsetning.
 
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner tillegges særlig vekt.
Førerkort klasse B er en forutsetning.

 

 Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. 

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.