• Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  23.08.2021
 • Sted:
  NAMSOS
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  NAMSOS
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3934961
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune

Avdelingsleder for hjemmetjenester på Namdalseid helsetun, 100 % fast stilling

Namsos kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker en kompetent og engasjert leder som ønsker å være med å videreutvikle kommunens helse- og omsorgstjenester. I hjemmetjenesten i Namdalseid ønsker vi å tilby forsvarlige og trygge pleie- og omsorgstjenester tilpasset innbyggernes behov.

Hjemmesykepleietjenesten omfatter ansvaret for hjemmebaserte tjenester, deriblant 28 omsorgsboliger, hjemmesykepleie og praktisk bistand.

Avdellingsleder skal bidra til et godt samarbeid med avd leder og ansatte ved Namdalseid Helsetun for å skape en god helhetlig drift og ressursbruk ved pleie- og omsorgstjenesten på Namdalseid.

 

Stillingens arbeidsområde:

· har budsjett-, personal-,og fagansvar og skal ivareta godt samarbeid med tjenestemottakere og pårørende. Det forutsettes også å bidra til god samhandling med tillitsvalgte, verneombud og øvrig ledelse.

· skal påse at virksomheten er i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, yrkesetiske og faglige retningslinjer, samt følge opp administrativ og økonomiske beslutninger og arbeide systematisk med strategi- og målutvikling.

· må lede i hht gjeldende styrings- og kvalitetssystem og har ansvar for å legge til rette for å bygge en god organisasjonskultur og et utviklende arbeidsmiljø.

 

Kvalifikasjoner:

· Fortrinnsvis sykepleieutdanning, men annen 3-årig helsefaglig høyskoleutdanning kan vurderes.

· Ønskelig med lederutdanning av minimum 1 års varighet. Evt forplikte seg til å gjennomføre lederutdanning innen 2 år etter påbegynt jobb.

· Ledererfaring med gode resultater kan være meritterende.

· Fordel å inneha kjennskap til aktuelt lovverk innenfor tjenesteområdet og tilstøtende tjenesteområder.

· Være en tydelig leder med fokus på nærledelse.

· Ha god evne til å kommunisere, involvere og videreutvikle medarbeidere.

· Ha evne til god samhandling, og til å skape gode relasjoner til ansatte, samarbeidspartnere og brukere/ innbyggere.

· Ha evne til å møte stadige endringer, ta ansvar, initiativ og til å jobbe selvstendig.

 

Organisasjonen vil være i stadig endring. Den som tilsettes må derfor være fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

 

Vi tilbyr:

· Faglige interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig fagmiljø hvor du vil ha innflytelse som leder.

· Delaktighet i lederfellesskap innenfor virksomhetsområde hjemmetjenesten i Namsos kommune.

· Godt arbeidsmiljø

· Avtalefestet lønn

· Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

  Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
 
 • Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  23.08.2021
 • Sted:
  NAMSOS
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  NAMSOS
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3934961
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune