Avdelingsleder for Forvaltning og bolig

Lyngdal kommune

 

Stillingen som avdelingsleder for Forvaltning og bolig er delt i to hvor 50 % er leder og 50 % er inn i driften.

Forvaltning og boligtjenester yter tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesteloven. Forvaltning mottar og behandler alle søknader om tjenester innen helse og omsorg, samt har ansvar for å gi informasjon, råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester i kommunen. Enheten tildeler tjenester gjennom en tverrfaglig vurdering, sikrer god pasientflyt og legger til rette for en optimal utnyttelse av kommunens tjenestetilbud innen helse- og omsorgsektoren.


Forvaltning er kommunens koordinerende enhet og ivaretar at innbyggerne får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud på tvers av tjenesteområder.
Godt bolig sosialt arbeid er en viktig del av det forebyggende arbeidet innen helse og velferd og ligger i denne virksomheten. Vi skal både ha fokus strategisk boligplanlegging og individuell boligplanlegging. Her ligger boligsosiale tjenester som omhandler tildeling, oppfølging, tilrettelegging, og økonomiske virkemidler og dette samles i ett felles arbeidsområde. Relasjonskompetanse er svært viktig i denne jobben både internt i avdelingen og for å få til et godt samarbeid mellom virksomhetene.

 

Arbeidsområder

 • Sikre og lede faglig kvalitet i avdelingen
 • Daglig drift av avdelingen
 • Personalleder
 • Økonomiansvar
 • Internkontroll for egen avdeling
 • Utarbeide opplæringsplan
 • Følge opp medarbeiderundersøkelsen
 • Samarbeid med tillitsvalgt og verneombud
 • Ansettelse av medarbeidere i samarbeid med ansettelsesutvalget
 • HMS ansvarlig for avdelingen
 • Lede, organisere, koordinere og utvikle tjenestene i forvaltning og bolig på en måte som skaper en god faglig standard i henhold til gjeldende krav.
 • Ha ansvar for at det blir gjennomført en personalpolitikk som er i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer og som fremmer et godt arbeidsmiljø. Herunder blant annet veiledning og oppfølging av ansatte.

Kvalifikasjoner

 • Ledelseserfaring
 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå som er relevant inn mot ansvarsområdet. 
 • Fleksibel og serviceinnstilt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Flink til å motivere og engasjere
 • God relasjonskompetanse
 • Evne til å tenke helhetlig
 • God faglig innsikt

Vi kan tilby

 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Utfordrende oppgaver innenfor et spennende fagområde
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler.  Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no

Søknadsfrist:15.8.2021

Nærmere opplysning om stillingene kan du få ved henvendelse til virksomhetsleder Irlin Fløystøl Frigstad