Avdelingsleder for elevtjenesten

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Heimdal videregående skole er en av de største videregående skolene i fylket. Nytt skolebygg sto ferdig høsten 2018 og skolen har 950 elever fordelt på fem utdanningsprogram: studiespesialisering, idrettsfag, musikk/dans/drama, elektrofag, helse og oppvekstfag. I tillegg har skolen en ungdomsgruppe fra Trondheim voksenopplæringssenter. Her har vi et mangfold med alt fra toppidrett og musikk til praktisk arbeid og jobbing med tradisjonelle skolefag. 

Vi søker en avdelingsleder med utviklingsfokus, god systemforståelse og gode relasjonelle ferdigheter. I samarbeid med rektor og den øvrige ledergruppen vil du som avdelingsleder arbeide med å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø, følge opp utviklingsarbeid og medvirke til å videreutvikle skolens profesjonsfellesskap.

Vi søker deg som er engasjert og ambisiøs som leder. Du er dyktig på både pedagogisk og administrativ ledelse. Du har lyst til å være med å realisere visjonen mulighetenes skole, i samhandling med medarbeidere og elever.

Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt i utvelgelsen, samt at vi får et lederteam med komplementære ferdigheter.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede pedagogiske utviklingsarbeid og videreutvikle skolens profesjonsfellesskap
 • Arbeide med strategisk utvikling av skolen som helhet
 • Personal- og budsjettansvar
 • Elevansvar
 • Faglig og administrativ ledelse for elevtjenesten med hovedområdene spesialpedagogisk oppfølging, karriereveiledning og sosialpedagogikk
 • Systematisk arbeid med helhetlig skolemiljø, elevdemokrati og forebyggende arbeid
 • Fellesadministrative oppgaver
 • Noe undervisning eller rådgivning kan bli lagt til stillingen

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse for eksempel innen rådgivning /spesialpedagogikk / sosialpedagogikk
 • Relevant undervisningskompetanse
 • Ledererfaring og/eller lederutdanning er ønskelig
 • God kjennskap til videregående opplæring
 • Ønskelig med forvaltningskompetanse og kjennskap til lov- og avtaleverk
 • Erfaring med skoleadministrative systemer er en fordel

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som:

 • Liker å arbeide tett på ungdom og setter elevens beste i fokus
 • Har gode relasjonelle ferdigheter og skaper tillit
 • Utfordrer, stiller krav og støtter dine medarbeidere
 • Har evne til å motivere og bygge fellesskap.
 • Har evne til å arbeide strukturert og selvstendig for å nå felles mål
 • Har gode muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter
 • Er fleksibel og håndterer variasjon i arbeidsoppgaver og arbeidsmengde

Vi tilbyr:

Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Lønn etter gjeldende avtaler og ansettelsesforhold i Trøndelag fylkeskommune

I tråd med opplæringsloven er tilfredsstillende politiattest en forutsetning for ansettelse. Denne må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.