Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Avdelingsleder flerspråklig avdeling - 3-årig prosjektstilling

Johannes læringssenter søker etter ny avdelingsleder for flerspråklig avdeling (FLA), da antall ansatte har økt markant de siste 18 månedene på grunn av det store antallet ukrainske flyktninger som kommer til Norge. Vi har derfor behov for å øke både ledelses og administrasjonsressursene på avdelingen i en periode fremover. Stillingen lyses derfor ut som en prosjektstilling i 3 år.

Vi har i dag to avdelingsledere med personalansvar, og en rådgiver i 60 %stilling. Flerspråklig avdeling har i dag 88 ambulerende morsmålslærere i ulike stillingsprosenter. Våre tospråklige lærere underviser i 38 forskjellige språk på 46 ulike barne- og ungdomskoler i Stavanger. 

Avdelingsleder er en selvstendig lederrolle med både faglig ansvar og personalansvar. Rektor er nærmeste overordnede. Som avdelingsleder i flerspråklig avdeling (FLA) vil du samhandle tett med de to andre avdelingslederne, om fordeling av både personaloppfølging og de ulike arbeidsoppgavene som ligger til stillingen. Du vil også samarbeide med avdelingsleder for innføringsskole barn (IFSB) og innføringsskole ungdom (IFSU), og være en del av et større lederteam med lederne i voksenopplæringen, og i innføringsbarnehagen vår.


Vi er i ferd med å fullføre overgangen til en flatere ledelsesstruktur, hvor intensjonen er å gi mer ansvar ut til den enkelte leder, og å løse felles utfordringer mer prosjektbasert. Vi deltar i kommunens lederutviklingsprogram for skoleledere og skal fra januar i gang med et eget lederutviklingsprogram i regi av Bjørnson-psykologene.


Vi er på jakt etter deg som klarer å se helheten i samfunnsoppdraget til flerspråklig avdeling og Johannes Læringssenter som ressurssenter for Stavanger kommune. Du må ha evnen til å motivere og involvere dine egne ansatte til å bidra til å nå målene våre, og du må trives med samarbeid siden du vil samhandle tett med to andre avdelingsledere for å løse Stavangerskolens forpliktelser knyttet til tospråklig opplæring. Siden de tospråklige lærerne er mye på farten mellom ulike skoler i løpet av arbeidsdagen foregår mye av dialogen med ansatte på e-post og telefon. Det skjer jevnlig endringer med timebestillinger o.l så du må også trives med endringer og en variert, og tidvis hektisk arbeidshverdag.


Ønsket oppstart: 1. februar 2024

Kvalifikasjoner:

Godkjent lærerutdanning 

- Videreutdanning i norsk som andrespråk eller andrespråkslæring
- Lederutdanning er ønskelig, og erfaring fra skoleledelse vil være en fordel
- Erfaring fra fagfeltet er en fordel

Dersom du har annet morsmål enn norsk må du dokumentere skriftlige og muntlige ferdigheter på minimum B2-nivå. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som:

- Liker å jobbe med ulike typer mennesker
- Er tålmodig, respektfull og som inngir tillit i omgang med elever og medarbeidere
- Er samarbeids- og løsningsorientert
- Raskt tar til deg ny kunnskap
- Har evne til å formidle vanskelig kunnskap på en oversiktlig og enkel måte.
- Er positiv, fleksibel og endringsvillig
- Er en god lytter som er god til å kommunisere både muntlig og skriftlig
-Har evne til å se helhet og fremme samarbeid mellom de ansatte på tvers av avdelingene på læringsområdet.
- Trives som en relasjonsbygger og lagspiller, men som samtidig kan jobbe selvstendig
- Trives med å søke nye perspektiver og å ta initiativ

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

- En spennende lederstilling på en dynamisk arbeidsplass preget av samarbeid med mange engasjerte medarbeidere med høy kompetanse og lang erfaring i andrespråklæring.
- Meningsfulle arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
- Et internasjonalt og inspirerende arbeidsmiljø. Du jobber tett med medarbeidere og deltakere fra alle verdensdeler.
- Kantine
- Hjem-jobb-hjem
- Gode forsikrings- og pensjonsordninger


Stillingskode 995400 Avdelingsleder skole med lønn etter avtale.