• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  29.02.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5562209
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
Ledig stilling

Rauma kommune

Avdelingsleder Bo- og habiliteringstjenesten

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du opptatt av at kommunen tilbyr mennesker med utviklingshemming gode omsorgstjenester, og at kommunen skaper meningsfulle og inkluderende arbeidsplasser? Da vil du nok trives hos oss!

Stilling 
Vi søker avdelingsleder i 100% fast stilling.

Organisering og oppgaver til Bo- og habiliteringstjenesten
Bo- og habiliteringstjenesten har ansvar for å yte gode, faglig forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming som bidrar til trygghet, deltakelse, livskvalitet, mestring og læring. Tjenestene gis i eget selvstendig hjem eller i samlokaliserte boliger med bemanning. Det gis helsehjelp og praktisk bistand slik at tjenestemottakere kan utføre sine daglige praktiske og personlige gjøremål. Dette kan omfatte bistand til å tilberede måltider, bistand med personlig hygiene, følge til avtaler, jobb og aktiviteter eller hjelp til å organisere hverdagen. Forebygging og håndtering av utfordrende atferd er en viktig del av arbeidet.

Bo- og habiliteringstjenesten har ca. 60 årsverk, med ca 70. faste ansatte og ca. 50 tilkallingsvikar. Bofellesskap Vollatun, Nesbakken, Storgata og Romsdalsveien (midlertidig lokalisert Snarveien) er del av virksomheten. I tillegg har virksomheten ansvar for flere enkelt boliger med bemanning, brukerstyrt personlig asistanse (BPA) og barneavlastning Spira. Som avdelingsleder blir du del av et aktivt og mangfoldig fagmiljø. Du får dyktige og positive kollegaer, som jobber for å gi tjenestemottakere hverdagsmestring, trygghet og selvbestemmelse. Du blir del av et ledelseteam, som er engasjerte og erfaren. 

Med bakgrunn i oppgaveoverføring, pågående omstillingsprosses og økende antall tjenestemottakere er det behov for å styrke avdelingslederressurs i virksomheten. Avdelingsledere ha definerte ansvarsområder, og som nyansatt avdelingsleder vil du få være med å utvikle ditt eget ansvarsområde.  

Bo- og habiliteringstjenesten er en virksomhet under tjenesteområdet Helse og omsorg, organisert sammen med Rauma Helsehus, Hjemmebaserte tjenester og Koordinerende avdeling. Tjenester som i dag ligger under Bo- og habiliteringstjenesten gis i hovedsak til personer med utviklingshemming. Gjennom fremtidssikring og tjenesteutvikling i helse og omsorg vil dette på sikt også kunne omfatte andre brukergrupper.

Ansvarsområde for avdelingsleder
Gjennom delegert myndighet fra virksomhetsleder, har du som avdelingsleder ansvar for avdelingens tjenestetilbud, økonomi- og personalressurser. Vi ønsker å utvikle mestringsorienterte ledere som har fokus på de tre overordnede ansvarsområdene når den daglige driften planlegges, organiseres og ledes.

 • planlegge, organisere og følge opp avdelingens tjenestetilbud, økonomi og personal i tråd med gjeldende lov, avtaleverk og politiske vedtak
 • følge opp personal, både faste og vikar
 • ta initiativ til å endre organisering av arbeidsoppgaver i drift
 • være pådriver for implementering av velferdsteknologiske løsninger
 • utarbeide arbeidsplaner, og organisere innleie
 • samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø og en positiv kultur i egen avdeling
 • følge opp HMS-arbeid, avviksbehandling og kvalitetsutvikling
 • rapporte månedlig om økonomistatus med forslag til tiltak
 • attestere av faktura, timelister, personalmeldinger og bestillinger osv.

 

Kvalifikasjonskrav

 • relevant 3- årig utdanning på høyskole/universitetsnivå, fortrinnsvis innen helse eller pedagogikk
 • god formidlingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig, minimum nivå B2
 • du behersker digitale verktøy
 • relevant lederutdanning og ledererfaring i offentlig sektor

Hvis du ikke har relevant lederutdanning, er du motivert til å ta lederutdanning, med tilrettelegging fra arbeidsgiver.


Ønskelige kvalifikasjoner

 • erfaring fra virksomhetsområdet
 • erfaring med velferdsteknologi
 • kjennskap til relevant lov og avtaleverk
 • klinisk erfaring og kjennskap til kap. 9 Helse og omsorgstjenesteloven

Personlige egenskaper

 • stor arbeidskapasitet og jobber strukturert
 • flink til å prioritere oppgaver og ha egenomsorg
 • endringsvillig og løsningsorientert
 • tar initiativ og er lagspiller
 • beslutningsdyktig og handlekraftig
 • robust og er flink til å jobbe med motstand

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr

 • mulighet til å påvirke egen stilling ved oppstart
 • omvendt referansesjekk, dvs. mulighet til kontakte Mette, som vil bli din nærmeste kollega 
 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • en arbeidsplass med fokus på fag og utvikling av bærekraftige tjenester
 • mulighet for fleksitid
 • entusiastiske og kompetente kollegaer
 • styring, veiledning og støtte fra virksomhetsleder
 • unik mulighet til å bidra til utvikling av fremtidsrette tjenester
 • en arbeidsplass i storslåtte naturomgivelser, med turmuligheter både høyt og lavt, sommer og vinter

Ansettelse
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. 

Politiattest
Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstenestelova § 5-4, jf. politiregisterloven § 39 første ledd, fremlegges. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. 

Søknad 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader via EasyCruit. Søkerveiledning: https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/ledige-stillinger/sokerveiledning/ eller personal@rauma.kommune.no. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format.

Vær oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste, jf. Offentleglova. 

 

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  29.02.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5562209
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune