Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lyngdal kommune

Avdelingsleder bibliotek og innbyggertorg


Lyngdal kommune søker etter ny avdelingsleder for bibliotek og innbyggertorg i 100% fast stilling. Stillingen er ledig fra 1. september 2022

Biblioteket og innbyggertorg består av tre avdelinger lokalisert på Lyngdal kulturhus, Konsmo og Byremo. Avdelingene på Konsmo og Byremo er også kombinasjonsbibliotek, og alle avdelingene har tilbud om Meråpent bibliotek.

Innbyggertorget gir innbyggertjenester og er kommunens førstelinjetjeneste overfor innbyggere. Kommunens sentralbordfunksjon er lagt til tjenesten.

Avdelingsleder har ansvar for alle tre avdelinger, men har hovedarbeidsstedet er ved Lyngdal kulturhus som er den største avdelingen. Avdelingsleder rapporterer til virksomhetsleder for kultur og inngår i virksomhetens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver
• Utvikle biblioteket som en viktig formidlingsarena for litteratur, debatt og kulturopplevelser
• Videreutvikle tjenestene som gis til innbyggerne gjennom innbyggertorg og sentralbordfunksjon
• Bygge nettverk og videreutvikle samarbeidet med skolene og andre samarbeidsaktører
• Daglig drift av bibliotek og innbyggertorg med budsjett-, fag- og personalansvar
• Avdelingsleder inngår i daglig drift/skrankevakter som innebærer ettermiddags- og lørdagsvakter

Kvalifikasjoner
• Minimum bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller annen godkjent bibliotekutdanning.
• Relevant ledererfaring, gjerne med lederutdanning
• Grunnleggende forståelse og erfaring innen økonomi, budsjettarbeid og personalledelse
• Gode kunnskaper innenfor digital formidling og informasjonskompetanse
• God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper
• Er utviklings- og resultatorientert
• Er samlende og handlekraftig
• Har evne til å engasjere og inspirere medarbeidere
• Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og deler kunnskap og erfaring
• Har stor arbeidskapasitet og kan jobbe med flere oppgaver samtidig
I vurderingen av søkerne vil personlige egenskaper bli tillagt stor vekt, i tillegg til formell kompetanse, tidligere relevant erfaring og oppnådde resultater.

Vi tilbyr

• Gode utviklingsmuligheter med utfordrende, meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver.
• Nye biblioteklokaler på Byremo og Konsmo.
• Hovedbibliotek er lokalisert i Lyngdal kulturhus med en stab som har bred sammensatt kompetanse og godt arbeidsmiljø
• Gode pensjonsvilkår i KLP
• Stillingens lønnsnivå er personlig plassert iiht utdanning og erfaring.