• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  10.08.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4690457
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 02.07.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Halden kommune

Avdelingsleder Bergheim bo og aktivitetssenter

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst å bli med oss som leder?

Er du fremoverlent og har lyst til å jobbe sammen med oss inn i en spennende fremtid? Har du et brennende engasjement for eldreomsorgen, er nytenkende og ønsker å være med å utvikle tilbudet til våre sykehjemspasienter? Da må du søke på denne stillingen som avdelingsleder ved Bergheim bo og aktivitetssenter.

 

Beskrivelse av arbeidssted:

Våren 2019 åpnet Halden kommune et nytt og innovativt sykehjem, Bergheim bo og aktivitetssenter. På Bergheim bo og aktivitetssenter bor det 96 pasienter fordelt på 4 avdelinger. Det er 24 plasser i hver avdeling der hver avdeling igjen er delt i 3 små boenheter.  Vi satser i høy grad på kompetanse, og at vi skal være ett godt sted å være for våre pasienter.Enhet sykehjem har som mål å sertifisere sine sykehjem som livsgledesykehjem, og vi har søkelys på personsentrert omsorg.

Bergheim bo- og aktivitetssenter har tatt i bruk ny velferdsteknologi for å sikre pasientenes trygge og frie omgivelser. Vi ønsker å være et «åpent hus» som preges av aktiviteter. Vi har flere frivillige som bidrar, både til enkeltindivider og med ulike gruppetilbud. Her skal de få leve sitt gode hverdagsliv og tjenesten skal bygge opp under dette. Vi ønsker å tenke nytt i forhold til pårørendeinvolvering og frivillighet – de skal inkluderes og oppleve seg selv som en viktig ressurs for senteret.

Vi vil fremstå som et nytenkende og fremtidsrettet sykehjem med fornøyde medarbeidere som kan bruke og utvikle sin kompetanse sammen med oss. Og vi ønsker ledere som våger å være nytenkende og blant annet tar i bruk teknologi på nye måter

Sykehjemmet har flere spennende prosjekter, hvor det ses på hvordan fremtidens utfordringer kan møtes på en best mulig bærekraftig måte. Det jobbes aktivt med heltidskultur i Halden kommune. I dette arbeidet er Bergheim bo og aktivitetssenter en pilot.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Som leder ved Bergheim bo og aktivitetssenter skal du bidra til at de ansatte blir den beste versjonen av seg selv, og at sykehjemmet opprettholder et godt omdømme i befolkningen.

Vårt mål er å oppnå glede, trivsel og aktivitet gjennom samhandling mellom ledelse, ansatte og pasienten.

Arbeidsområde og oppgaver er blant annet følgende:

 • Daglig drift med fag, personal og økonomi ansvar for avdelingen.
 • Lede, organisere og koordinere aktiviteten på avdelingen.
 • Utøve helsefremmende og verdiskapende personalledelse.
 • Delta aktivt og positivt i enhetens ledergruppe.

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

Vi søker en tillitsskapende, innovativ og engasjert leder som vil bidra til en sunn kultur for kontinuerlig forbedring og utvikling. 

Krav til kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier med erfaring fra sykehjem.
 • Erfaring med ledelse, personalarbeid og økonomistyring.
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne

Ønskelig kvalifikasjon:

 • Formell lederutdanning er ønskelig og vil vektlegges.

Personlige egenskaper:

 • Som leder evner du å skape entusiasme for mål og prioriteringer. 
 • Du kommuniserer og samhandler godt og har vist gjennomføringsevne.
 • Personlig egnethet vil vektlegges

 

 Vi kan tilby:

En spennende lederstilling og et inkluderende arbeidsmiljø som ønsker utvikling og spiller hverandre gode. En arbeidshverdag preget av samarbeid mellom ledere og støttefunksjoner. Stor grad av fleksibilitet i arbeidet, og frihet og tillit til å forme tjenestene.

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn i hht lov og avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  10.08.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4690457
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 02.07.2022