• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  13.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3780027
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Avdelingsleder AKS (Baseleder med utvidet ansvar)

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Holmen skole er en barneskole i Vestre Aker bydel med flotte utearealer. Skolen åpnet i august 2018, og er dermed Oslos nyeste barneskole! Til høsten vil vi ha elever på 1. – 5. trinn, og skolen utvides med ett nytt trinn hvert år frem til vi er en fullrigget barneskole i 2023 med ca. 630 elever.

Vi er så heldige å ha en spesialavdeling for elever med autismespekterforstyrrelser og store sammensatte funksjonsvansker. Avdelingen heter Holmen PLUSS. Navnet er valgt fordi avdelingen tilfører skolen noe ekstra, både i form av mangfold og solid fagkompetanse. AKS Holmen tilbyr derfor aktiviteter både til store og små elevgrupper, og elever med spesielle behov.


Skolen er bygget og innredet med tanke på elevaktivitet, digital skolehverdag, nytenkning, innovativ møblering, praktisk-estetiske fag og utforskende aktivitet. Alle skolens lokaler benyttes gjennom hele dagen. Vi har mye nytt og flott utstyr, kunstavdeling med tre saler, naturfagrom med eget forberedelsesrom, fullt utstyrt lydstudio, dansestudio og et flott skolekjøkken. Vi har alle muligheter for å oppfylle våre verdier: «Raus, robust og utforskende»!

 

AKS Holmen lager lokale planer med bakgrunn i "Rammeplan for Aktivitetsskolen i Oslo", "Forskrift for kommunale Aktivitetsskoler i Oslo", nærmiljøets ønsker og behov, gjeldende læreplanverk i skolen og egne satsingsområder. 

For å nå målet vårt, er vi på jakt etter gode lagspillere som er opptatt av å tilrettelegge for læringsstøttende aktiviteter. I dette arbeidet er avdelingslederen både en inspirator, motivator og gjennomfører.

Foreldre og foresatte ved Holmen skole skal oppleve at vi leverer på tre hovedområder:

 • Trygghet
 • Bredde i tilbudet
 • Sammenheng skole-AKS

Disse tre områdene er utgangspunktet vårt for å bygge opp en AKS som ligger i forkant, er innovativ og oppleves spennende og trygg for elevene våre. I tillegg skal bi bygge robuste medborgere som, etter 7.trinn hos oss, skal sendes ut i samfunnet med et stort «verktøyskrin» av kompetanse, kunnskap og egenskaper. For at det skal skje, må vi ha varierte og spennende kurs og aktiviteter på AKS!

Om stillingen:

Avdelingslederstillingen er en kombinasjon av å være baseleder for 3.trinnsbasen, med tilhørende ansatte, og inngå i organisasjonen Holmen med en støttefunksjon innen tverrfaglig fokus i tråd med den nye læreplanen. Livsmestring, folkehelse og medborgerskap er viktige områder i læreplanen. Sett i sammenheng med Rammeplan for AKS, spesielt delen om digitale ferdigheter, vil du være en ressursperson med ansvar innen disse områdene.
Du vil inngå et profesjonsfellesskap med kvalifiserte medarbeidere som utfyller hverandre og har klare ansvarsområder. Avdelingslederstillingen medfører også tett samarbeid med skolens personale og ledelse, og vil ha funksjoner som kan overlappe og bidra til en helhetlig organisasjon. Vi jobber alle på Holmen skole, og alle elever er alles elever!


Basen du skal lede har i overkant av 80 elever, fordelt på 3 klasser. Å lede 3.trinn medfører fokus på litt «modnere» aktiviteter enn førskole/skolestart-aktiviteter, og elevene skal være med på utformingen av basen gjennom forslag, elev-valg, representanter i «AKS-rådet» og forslagskasse. Du blir å betrakte som primærkontakt for elevene, og du er den naturlige «sjefen» i elevenes øyne.


Arbeidstid er mandag til fredag 09.30-17.00

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for daglig drift av 3.trinnsbasen, inkludert organisering av tilbud og planer
 • Personalansvar for eget team, oppfølging, veiledning og samtaler i samarbeid med AKS-leder.
 • Deltakelse i utvalg og organer som f.eks. driftsstyret, AMU, plangruppe, faggrupper, komitéer, ressursteam og andre tverrfaglige grupper og møter
 • I samarbeid med AKS-leder ha ansvar for implementering av ny læreplan i hele AKS-tilbudet
 • Tilrettelegge for læringsstøttende aktiviteter og kurs som sikrer at virksomheten drives etter rammeplanen for AKS og målområdene som beskrives der.
 • Oppfølging av enkeltbarn og elevgrupper som trenger ekstra støtte, samt være et bindeledd mellom skole og AKS for din base.
 • Bidra til at fysisk aktivitet og kroppsøvingsfaget får en stor plass i AKS og bidra i skoletiden som rådgivende og deltakende ressursperson.
 • Aktiv deltagelse i miljøet med elevene i AKS-tiden, med egne kurs og tett oppfølging
 • Sørge for et godt samarbeid mellom AKS ordinær skole og AKS PLUSS
 • Det er ønskelig at du inngår i skolens opplæringsteam innen svømming, og en del av stillingen kan derfor bli overført undervisningstiden. Du må derfor kunne svømme og ha eller være villig til å gjennomføre sikkerhetskurs i vann.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen realfaglige studier og/eller pedagogikk, idrett, oppvekst, sosialfaglige utdanninger eller lignende. Relevant erfaring kan erstatte utdanning
 • Erfaring fra AKS/SFO eller annet relevant arbeid med elever er en forutsetning.
 • Gode IKT-ferdigheter! Erfaring med MS-verktøy og relevante digitale medier er forutsetning
 • Du kan arbeide systematisk, selvstendig og i team, for å løfte elevene i grunnleggende ferdigheter med spesielt fokus på matematikk, lesing og skriving
 • Svært gode norskferdigheter, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

Du må være en kreativ men samtidig organisatorisk person. Du ser gode løsninger i en hektisk hverdag og liker å jobbe tett på mange mennesker

Du har oversikt over samfunnets strømninger, trender og utvikling for barn og unge og kan dermed forstå til hva elevene mener og ønsker. Elevenes evne til å se SIN plass i samfunnet er viktig for oss.

Du er positiv, gir av deg selv og er åpen for forslag og utfordringer

Du trives utendørs, tåler både regn og snø og viser elevene at det gjør de også. 

Et blikk for utvikling av elevenes digitale ferdigheter

Du må være raus, robust og nysgjerrig, i tråd med Holmen skoles verdier.

Vi ønsker oss en medarbeider som ser for seg å utvikle AKS Holmen over tid
Det legges stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr:

En spennende, krevende og samfunnsnyttig jobb

En nesten helt ny skole du kan få være med å utvikle videre i sitt femte skoleår

Lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk. Lønnsmessig ligger denne stillingen noe over de fleste baselederstillinger, med bakgrunn i ansvarsoppgavene som ligger i stillingen

IA-bedrift

Gode rabattordninger som ansatt i Oslo kommune (f.eks. 20% på SATS-medlemsskap og rabatt på synstest m.m.)

Pliktig medlemsskap i Oslo pensjonsforsikring

Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  13.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3780027
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune