• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  15.07.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7031, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5793814
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
Ledig stilling

Trondheim Kommune

Avdelingsleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmehjelptjenesten har ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder.

Hjemmehjelpstjeneten leverer tjenester i hele Trondheim kommune og er en tjeneste i vekst og utvikling. Enheten har per i dag over 1800 tjenestemottakere hvor fokus er å levere bærekraftige tjenester og en miljøvennlig drift. Hjemmehjelpstjeneten er en del at helsetjenestene i hjemmet. Hjemmehjelpstjenesten har som mål å styrke samarbeidert med tjenestemottaker, sikre likeverdige, helhetlige og koordinerte tjenester. Med bakgrunn i dette er det behov for å styrke ledelsen og det søkes etter en ny fast stilling.

Vi har i dag ca. 40 årsverk fordelt på ca. 49 ansatte. Enheten har et lederteam som består av; enhetsleder og to avdelingsledere, fagutvikler og konsulent.

Som avdelingsleder har du et helhetlig lederansvar for fag, tjenestekvalitet, personal og økonomi. Det er ønselig at du har kompetanse innen innovasjonsledelse og har kjennskap til hjemmebaserte tjenester og renholdsfaget.

Som avdelingsleder har du gjort deg godt kjent med oppdraget og rammebetingelsene til kommunen. Samtidig har du innsikt i brukernes løpende behov fordi du løser brukernære oppgaver i en del av stillingen din.

Du har arbeidsgiveransvaret for en gruppe medarbeidere som du veileder i tråd med kommunens oppdrag, arbeidsgiverpolitikk og ledelsesplattform. Medarbeiderne dine opplever et støttende lederskap, faglig utvikling og mestring i møtet med oppgavene (10-faktor). 

Du tar ansvar for at avdelingen, og enheten, har orden i eget hus (internkontroll) og påser at driften er gjenstand for betryggende planlegging, organisering og kontroll. Du gjennomfører og dokumenterer jevnlige risiko- og sårbarhetsanalyser, og iverksetter nødvendige tiltak ved behov. 

I møtet med omgivelsene skaper du forutsetninger for positiv samfunnsutvikling. Du leder avdelingens arbeid og kommuniserer med omgivelsene slik at du får det beste ut av ideer og ressurser både i og utenfor egen organisasjon. 

Du rapporterer til enhetsleder og inngår i enhetens ledergruppe. Enhetens tilsettingsmyndighet ligger hos enhetsleder. Som avdelingsleder tilsettes du i hel stilling for å ha mulighet til å følge opp medarbeiderne dine, drive med fagutvikling og innovasjon. 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i ledelse eller annen relevant høyskoleutdanning
 • Kompetanse innen innovasjonsledelse er ønskelig
 • Erfaring innen personal- og fagledelse
 • God kjennskap til kommunes tjenester
 • Ønskelig med kunnskap om hjemmebaserte tjenester/renholdsfaget
 • Kunnskap om lovverk og avtaleverk
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper og formidlingsevne

Personlige egenskaper:

 • Du er løsningorientert
 • Du har fokus på innovasjon, fag og stort engasjement for tjenstekvalitet
 • Du har fokus på å støtte og veilede ansatte
 • Du er god i logistikk og struktur
 • Du holder deg faglig oppdatert
 • Du har gode relasjons- og kommunikasjonsevner
 • Du er fleksibel
 • Du har stor arbeidskapasitet og evner å jobbe med fokus på ulike oppgaver til samme tid
 • Du jobber godt i team, men er også trygg når det gjelder å jobbe selvstendig
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • Inflytelse i tjenesteutvikling 
 • Introdukjonsprogram for nytilsatte og lederutviklingsprogram
 • Deltaker i avdeldingsledernettverk
 • Lederstøtte fra utviklings- og støttetjenester og tverrfaglige team
 • En spennende arbeidshverdag med høyt tempo
 • Et lederfellesskap som jobber samhandlene og proaktivt mot enhetens mål
 • Lønn etter sentrale avtaler og lokale avtaler i Trondheim kommune

Det gis gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  15.07.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7031, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5793814
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune