Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Avdelingsleder

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er landets 9. største kommune med ca. 93 000 innbyggere. Kommunen ligger i en av Norges mest spennende og ekspansive regioner. Kommunen har mange prioriterte tettsteder og store landbruksområder. Lillestrøm by er regionens og kommunens regionby. Kommunen er i sterk vekst, og
byer og tettsteder er i transformasjon og fortetting. Attraktiv by- og stedsutvikling, samt klima og miljø, er to av kommunens fire prioriterte satsingsområder. Ambisjonsnivå og fokus på by- og stedsutvikling er høyt i Lillestrøm kommune.

Avdeling plan har ansvar for utarbeiding av mange kommunale områdereguleringer, samt behandling av innsendte detaljreguleringsplaner. Våre tre avdelinger, plan øst, plan vest og byplan har ansvar for hvert sitt geografiske område. Det er stillingen som avdelingsleder for avdeling plan øst som nå er ledig. Avdelingen dekker en stor del av Lillestrøm kommunes areal, bla. de prioriterte tettstedene Sørumsand, Fetsund og Frogner, samt store grønne områder. 

For tiden er vi i kommunalområdet omtrent 30 planleggere med variert fagbakgrunn. Hos oss har vi blant annet arkitekter, samfunnsgeografer og by- og regionplanleggere. Avdelingslederen i plan øst vil p.t. ha ni dyktige medarbeidere under seg. Vi har i tillegg mye samarbeid med tilgrensende fagområder i kommunalområde by- og stedsutvikling og andre kommunalområder. Avdelingslederne har en svært viktig rolle i å sikre god by- og tettstedskvalitet gjennom sitt arbeid med oppfølging av planprosessene i avdelingen. 

 

Kvalifikasjoner:

 •  Utdanning på masternivå som sivilarkitekt, by- og regionplanlegger, geograf el. Erfaring kan erstatte masternivå. 
 •  Minimum 5 -10 års relevant arbeidserfaring
 •  Ledelseserfaring er ønskelig
 •  Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk er en forutsetning
 •  God kjennskap til plan- og bygningsloven
 •  Erfaring fra kommunal planbehandling er ønskelig, men ikke en forutsetning

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen ved søknad.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker at du : 

 •  Har evnen til å tenke overordnet og visjonært, og samtidig evne til å overføre visjonene til praktisk planlegging i den enkelte sak
 •  Er engasjert i faget ditt
 •  Har evne til å planlegge, prioritere og koordinere
 •  Har tanker og meninger om god ledelse av mennesker
 •  Har gode samarbeidsevner, liker teamarbeid og samarbeid med andre sektorer/fagområder
 •  Vil bidra til gjensidig læring og kompetanseheving
 •  Er strukturert og effektiv

Vi tilbyr:

 •  Interessante faglige og ledelsesmessige utfordringer i et av Norges største fagmiljø innenfor planlegging
 •  Mulighet til å bidra til en blågrønn og inkluderende by- og tettstedsutvikling
 •  Kompetanseutvikling som leder
 •  Samarbeid med engasjerte og dyktige kolleger, også tverrfaglig
 •  Svært godt arbeidsmiljø
 •  Fadderordning og opplæring
 •  Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 •  Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer 
 •  Fleksibel arbeidstid 
 •  Lønn etter hovedtariffavtalens bestemmelser