Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Avdelingsleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Tonstad skole er det ledig en fast 100 prosent stilling for avdelingsleder.

Tonstad skole er en kombinert barne- og ungdomsskole på Tiller med ca 520 elever i skoleåret 2023/2024. Vi har også en spesialavdeling med byomfattende tilbud for 13 elever innenfor autismespekteret. Skolens SFO gir i hovedsak et tilbud til ca 170 barn på 1. - 4. trinn. Personalet på ca 90 ansatte består av lærere, miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter.

Stillingen som avdelingsleder inngår i skolens helhetlig ledelse, og vil fag- og personalansvar for 1.-3..trinn og fagansvar for SFO. Vi ønsker en person som brenner for organisasjons- og kvalitetsutvikling, og som samtidig vet at en grunnleggende del av utviklingsarbeidet er at den daglige driften fungerer godt. Du har også et genuint engasjement for å bygge sterke barnefellesskap.

Tonstad skole arbeider med å skape et godt helhetlig læringsmiljø. Vi jobber for å skape gode læringsarenaer og god kvalitet i undervisningen. Skolen fokuserer på et inkluderende fellesskap der elever og ansatte tar vare på hverandre. Vi mener at et godt skole-hjem-samarbeid er avgjørende for at elever skal utvikle seg både sosialt og faglig.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning og undervisningserfaring - fortrinnsvis fra småtrinnet
 • Spisskompetanse knyttet til begynneropplæring
 • Lederutdanning er ønskelig
 • Evne og vilje til å lede elev- og personalgruppe knyttet til egen avdeling
 • Evne og vilje til organisatorisk arbeid
 • God evne til å skape relasjoner til elever, foresatte og ansatte
 • Gode samarbeidsevner, kommunikative evner og relasjonelle egenskaper

Personlige egenskaper:

 • Tydelig, inkluderende, positiv, modig og profesjonell
 • Evne og vilje til samarbeid i team
 • Evne og vilje til å ta selvstendige og profesjonelle avgjørelser i tråd med skolens felles faglige ståsted
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner
 • Drivkraft knyttet til egen faglige utvikling og deltakelse i skolens kollektive utviklingsprosjekt
 • Gode relasjonelle evner
 • Gode kommunikative evner, herunder evnen til å møte mennesker lyttende og anerkjennende

Personlig egnethet og referanser vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et aktivt og utviklende arbeidsmiljø med positive og engasjerte medarbeidere
 • Bredt, godt faglig og sosialt miljø med fokus på kollektive prosesser
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes avtaler