Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Avdelingsleder


Sunde og Kvernevik-barnehagene består av Malthaug, Kløvereng, Sunde, Skredbakka, Sundelia, Kvernevik og Havglimt barnehagene. Barnehagene ligger plassert med nærhet til turområder og sjøen.
Vi er opptatt av å gi et likeverdig tilbud til alle barn og har fokus på det psykososiale barnehagemiljøet gjennom å arbeide med vennskap, tilhørighet og inkludering.
I Sunde og Kvernevik-barnehagene består lederteamet av virksomhetsleder og 5 avdelingsledere.
Vi er et lederteam som samarbeider tett for å sikre at vi i Sunde og Kvernevik-barnehagene gir et likeverdig og inkluderende barnehagetilbud til alle barn. I Sunde og Kvernevik-barnehagene har vi et helhetlig syn på barn og ser på hvert barn som unikt og kompetent.
Vår visjon «I vårt mangfold er du unik», fordrer at vi alle arbeider for å møte barn med åpenhet og ydmykhet ,og at alle ut ifra egne forutsetninger skal få mulighet til å bidra inn i barnehagens felleskap.


Som avdelingsleder har du et medansvar for drift og utvikling av hele virksomheten og rapporterer til virksomhetsleder. Avdelingsleder har et spesielt ansvar for å lede og utvikle sin egen avdeling i henhold til lov-/avtaleverk og kommunens styringsdokumenter. Avdelingsleder skal sørge for at det pedagogiske arbeidet i avdeling/barnehagebygg er i tråd med barnehagelov, rammeplan og lokale planer og har ansvar for at personalet utvikler en felles forståelse for disse.
Stillingen gjelder fast ansettelse som avdelingsleder i barnehage, i Stavanger kommune med arbeidssted for tiden i Sunde og Kvernevik- barnehagene.

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha utdanning som barnehagelærer
 • Du må ha videreutdanning innenfor ledelse, gjerne lederutdanning for barnehageledere 
 • Vi ser helst at du har ledererfaring fra arbeid som styrer/avdelingsleder i barnehage
 • Vi ser gjerne at du har erfaring med endrings - og utviklingsarbeid
 • Du må har erfaring med og være trygg i bruk av ulike IT-verktøy .
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Du er åpen og inkluderende som leder.
 • Du evner å se nye løsninger og iverksette endrings -og utviklingsarbeid 
 • Du skaper oppslutning om felles mål og verdier.
 • Du evner å delegere oppgaver og ansvar.
 • Du evner å utfordre og korrigere uønsket praksis 
 • Du er faglig engasjert
 • Du har god arbeidskapasitet og mestrer å arbeide selvstendig
 • Du tenker målrettet og arbeider strukturert med oppgaver
 • Du er tilpasningsdyktig  
 • Du er ansvarsbevisst og mestrer å se en helhet i arbeidet  

Vi tilbyr:

 • Dyktige og engasjerte arbeidskollegaer
 • Et inkluderende,støttende og faglig engasjert lederteam
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP.
 • Velferdsordninger for ansatte i Stavanger kommune
 • Stillingskode 945405, avdelingsleder barnehage, lønn etter avtale.