• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  31.10.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5367224
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 18.10.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg kommune

Avdelingsleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi bygger en helt ny bolig til unge mennesker med nedsatt funksjonsevne på Skavanger, med plass til åtte unge mennesker. Boligene skal være innflytningsklare i løpet av 3. kvartal 2024.

Nå søker vi en engasjert, nytenkende, kreativ og teamorientert avdelingsleder, som sammen med de ansatte skaper en god og trygg arbeidsplass, med brukerne i sentrum. Du vil ha ansvar for daglig drift i samarbeid med fagrådgiver og fagkoordinator.

Ansvarsområder som ligger til stillingen:

 • Ansvar for personal – økonomi, fag og tjenesteutvikling
 • Ansvarlig for daglig drift og langsiktig utvikling av avdelingen
 • Forvalte egne personellressurser og sikre effektiv tjenesteutførelse
 • Sikre helhetlig og effektiv tjenesteutvikling
 • Bidra aktivt til å utvikle tjeneste til brukernes beste innenfor kommunens rammer, nasjonale føringer og lovverk
 • Samarbeide med interne og eksterne aktører
 • Sikre god turnusplanlegging og bemanningsplaner i tråd med behov

 Vi tilbyr:

 • Dyktige lederkollegaer med høye ambisjoner for seksjonen
 • Lederopplæring og lederstøtte
 • Deltakelse i seksjonens ledergruppe
 • Et godt arbeidsmiljø i en endringsorientert seksjon
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • Målrettet faglig utvikling for ansatte
 • Lønn etter avtale

  Krav og ønsker til deg:

 • Lederutdanning/ ledererfaring innenfor relevant område
 • Erfaring fra tjenesteområdet eller arbeid i bolig
 • God økonomiforståelse og gjennomføringsevne
 • Endringsorientert med gode strategiske egenskaper
 • God mellommenneskelig forståelse og gode samarbeidsevner
 • Strukturert og løsningsfokusert
 • God innsikt i digitale arbeidsverktøy (for eksempel Gat, Profil, Visma)
 • Lagspiller som utfører gode prosesser med høy grad av medbestemmelse

  Personlig egnethet vil vektlegges!

  Formelle kvalifikasjonskrav:

 •  Relevant 3 – årig universitets – eller høyskoleutdanning, fortrinnsvis vernepleier

 Om seksjon Bo, aktivitet og avlastning:

Avdelingen inngår i seksjon Bo, aktivitet og avlastning. Seksjonen er i gang med et spennende endrings – og utviklingsarbeid i tråd med nye føringer og behov. Du vil sammen med dyktige lederkollegaer inngå i lederutviklingsprogrammet «Tillitsbasert ledelse med systemisk perspektiv». «Tørn – sammen om fremtidens helse og omsorg» igangsettes i seksjonen i 2024. «Temaplan Leve hele livet – personer med nedsatt funksjonsevne» er på trappene innen årsskiftet. Planen er tverrsektoriell og vektlegger et helhetlig livsløpsperspektiv for alle aldersgrupper og inkluderer både medfødte og ervervede funksjonsnedsettelser med særlig vekt på utviklingshemming og/ eller utviklingsforstyrrelser. Planen bygger på «På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. Vi søker en nytenkende og tydelig leder.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  31.10.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5367224
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 18.10.2023