Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Avdelingsleder

Offentlig forvaltning

Vi leter etter deg som kan komplimentere lederteamet vårt i kirurgisk klinikk.

Vi har ledig stilling som avdelingsleder i Avdeling A. Avdeling A er den største avdelingen i klinikken fordelt på seks seksjoner. Legegruppene som er organisert her er Gastrokirurgi, Generellkirurgi på Notodden, Urologi, Gynekologi og LIS 1. I tillegg har avdelingen ansvar for FødeBarsel og 2 Kirurgiske sengeposter. Totalt vil avdelingsleder ha ansvar for ca 220 ansatte med et budsjett på ca 250 millioner. 

Dette er en utfordrende stilling som krever god ledelse, høyt arbeidstempo og evne til nytenkning. Du må ha stor arbeidskapasitet, trives i et hektisk og dynamisk miljø, samt være resultatorientert. 

Siden operasjon er vår hovedaktivitet må du ha god kjennskap til denne type drift, god forståelse for sengepostdrift og poliklinikk aktivitet. Det er også en stor fordel om du kjenner til fagområdet akutt og beredskap, da traumekirurgi ligger under Gastrokirurgi i Skien.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppnå årets målsettinger og resultatkrav i tråd med overordnete føringer og krav, oppdrags- og bestillerdokument (OBD), samt STHF strategiplan. 
 • Fremme og synliggjøre sykehusets verdier (kvalitet, respekt, trygghet) og strategi i egen virksomhet.
 • Yte faglig gode helse- og omsorgstjenester, sørge for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, og at kravene i helse- og omsorgslovgivningen etterleves.
 • Initiere og følge opp tiltak for å forbedre kvalitetsindikatorer og redusere uønsket variasjon
 • Ha oversikt over relevant lov- og regelverk, retningslinjer og veiledere, samt planlegge hvordan dette skal gjøres kjent og etterleves innenfor eget ansvarsområde.
 • Sikre god drift og forbedre resultatene for å skape økonomisk handlingsrom.
 • Det skal utarbeides årlig virksomhetsplan på avdelingsledernivå med fokus på mål- og resultatstyring.
 • Bidra til utvikling av Sykehuset Telemark som helhet gjennom å ta prosjekteierskap til sykehusovergripende prosjekter etter avtale med klinikksjef og/eller aktivt støtte arbeidet med slike forbedringsprosjekter gjennom deltakelse og ressurser fra egen klinikk.

Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig utdanning, minimum Bachelor
 • Lederutdanning
 • Ledererfaring
 • Kjennskap til sengepost og poliklinikkdrift.
 • Kjennskap til akuttkjeden
 • Kunnskap om ulike faggrupper innen kirurgi
 • Må beherske arbeidstidplanlegging på Gat
 • Ha erfaring fra å lede ledere
 • God evne til å tilegne seg dataverktøy
 • Kunne beherske DIPS og Metavision
 • Kjennskap til bruk av forbedringsmetoder

Personlige egenskaper:

 • Relasjonsbygger
 • Gode samarbeidsevner
 • Resultatfokusert
 • Gjennomføringsdyktig
 • Evne til systematikk og målstyring
 • Beherske endrings- og forbedringsarbeid
 • Evne til strategisk styring
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter 
 • Et arbeidsfellesskap med fokus på forbedring og risikostyring
 • Gode kollegaer
 • Kjennskap til en kompleks organisasjon
 • Lønn etter avtale