• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  12.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4962910
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 20.01.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rana kommune

Avdelingsleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Institusjonstjenesten har ansvar for tjenester i sykehjem, rehabilitering og korttidsopphold, samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser, fordelt på 4 lokasjoner, og ca 400 medarbeidere.

Nå vil vi ha deg med på laget!

 

Vi er på utkikk etter deg som får energi av å jobbe med utvikling og av å motivere andre.

Som er selvstendig, har gode samarbeidsevner og er trygg i rollen som leder

Vår visjon er åpenhet-respekt-samarbeid og tillit. Vi skal sørge for at Rana kommune sine innbyggere med behov for heldøgns omsorg og pleie, mottar et godt tjenestetilbud.

Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.-

 

Ved Mjølan sykehjem, 1.etg har vi ledig 100% fast stilling som avdelingsleder fra 01.03.2023

Mjølan sykehjem består av to avdelinger

Mjølan sykehjem 1.etg er en spesialavdeling for personer med demenssykdom og har totalt 16 plasser

Mjølan sykehjem 2.etg er somatisk avdeling med 16 plasser

 

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:

 • Lede personalgruppen mot våre mål, utøve god personalledelse, lede og utvikle HMS arbeidet
 • Være en synlig og tilstedeværende leder
 • Styre avdelingen innefor økonomiske rammer, bruke personalressureser effektivt gjennom god arbeidsplanlegging og god kommunikasjon med de ansatte
 • Bidra til kontinuerlig og strukturert forbedringsarbeid, tilrettelegge for kompetanseutvikling, tverrfaglig samarbeid og miljøarbeid
 • Være en del av institusjonstjenesten lederteam, og aktivt bidra i beslutninger og fremdrift, videreutvikling og prioriteringer innen personalledelse, økonomistyring og kvalitetsutvikling
 • Bidra til samarbeid ved de to avdelingene og ta lederansvar i 2.etg også ved behov.

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning innen administrasjon, ledelse og økonomi og/eller bachelor innen helse-og sosialfaglig utdanning
 • Erfaring fra personalledelse og omstilling er ønskelig
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig tiilsvarende høyere nivå (C1)
 • For helsepersonell: Gyldig politiattest ved tiltredelse, jamfør helse-og omsorgstjenesteloven §5-4

 Personlig egnethet / personlige egenskaper:

Til stillingen søker vi en dyktig leder med følgende egenskaper:

 • Du er trygg i lederrollen, og du liker å være en synlig og tilstedeværende leder
 • Du lytter til dine medarbeidere, er tydelig i din kommunikasjon, og våger stille krav
 • Du har god struktur og bidrar til god struktur for andre
 • Du er god til å prioritere, følge opp og styre prosesser
 • Du har interresse for og ønsker å bidra i den digitale utviklingen og implementering av velferdsteknologi

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • Du blir en del av et lederteam som vektlegger samhandling, utvikling og fagkunnskap
 • En stilling som har mange konkrete oppgaver, men med stor mulighet for å forme arbeidshverdagen din selv
 • Mange dyktige medarbeidere som er opptatt av å sørge for høy kvalitet på sykehjemmet
 • Digitalisering av arbeidsoppgaver
 • Hos oss vil du få være med å påvirke fremtidens institusjonstjeneste i Rana kommune

Arbeidstid: Dagtid

To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Dette gjelder faste stillinger og stillinger som har minst to års varighet. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

 

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til

Seksjonsleder Lisbeth Fjellheim tlf 47 05 38 43 eller epost: lisbeth.fjellheim@rana.kommune.no, eller

Fagsjef Anne Lise Solberg, tlf 90 86 23 01 eller epost: anne.lise.solberg@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist:12.02.2023

 

 

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  12.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4962910
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 20.01.2023