Ledig stilling

Stavanger Kommune

Avdelingsleder

Vil du være med å utvikle vår virksomhet for bofellesskap innen psykisk helse og ROP?
Vi jobber i et engasjert og sterkt fagmiljø som består av 19 bofellesskap som dekker hele Stavanger kommune. Vi søker etter en positiv og løsningsorientert leder som er opptatt av å levere god faglig kvalitet i arbeidet sammen med ansatte og beboere. 

Som leder hos oss bidrar du til trivsel og vekst både for beboere og ansatte. Vi er opptatt av at den enkelte beboer i størst mulig grad skal klare å bo og utvikle sine ferdigheter. Du forstår betydningen av individuelt tilpassede tjenester ved å tilrettelegge og veilede din personalgruppe. For å gi beboere disse mulighetene er tjenesten lagt til en prosess som omfatter læring, trivsel, og aktiv deltagelse i naturlige situasjoner i dagliglivet.

Eltarvåg bofelleskap ligger flott til ute på Rennesøy. Bofelleskapet består av 4 separate boliger med en tilhørende aktivitets- og personalbase. Vi gir tilbud til personer med alvorlig psykisk sykdom/ROP med tilleggsutfordringer.

Arbeidsoppgaver:

 • Du skal sette en tydelig retning og holde stødig kurs mot de mål som er satt. Vi skal jobbe med målrettet rehabiliterings- og miljøarbeid.
 • Du vil ha ansvar for daglig ledelse, drift og administrasjon av ansatte, beboere i et bofellesskap. Oppgaver kan f.eks omhandle fagutvikling, veiledning, turnus, ulike typer personaloppfølging.
 • Du skal sørge for at arbeidet holder høy kvalitet og preges av arbeidsglede. Du vet at god ledelse er noe du må ta deg tid til.
 • Du skal samarbeide med fastleger, helse- og sosialkontor, spesialisthelsetjenester og pårørende m.m.
 • En viktig del av arbeidet ditt består i å koordinere og delegere arbeidsoppgaver. Samtidig er du ikke redd for å brette opp ermene og delta i arbeidet rundt brukerne ved behov.

Kvalifikasjoner:

 • 3 årlig høgskole-/universitetsutdanning innen helse - og sosialfag
 • Erfaring med bakgrunn fra arbeid med rus og eller psykisk helse
 • Erfaring innen ledelse og administrasjon. Helsefaglig/administrativ lederutdanning er ønskelig.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål.
 • Du har med fordel førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:

 • Vi er opptatt av arbeidsglede. Derfor forutsetter det at du er en synlig, tydelig og motiverende person med gode kommunikasjonsevner som klarer å hente frem det beste i andre mennesker. Du må være trygg på deg selv, tydelig i rollen din og stabil og forutsigbar i relasjonen til andre. Det fordrer bl.a. at du er lyttende, nysgjerrig og åpen for andres meninger og innspill.
 • Du går foran som en god rollemodell. Du støtter opp om dine ansatte, evner å vise dem tillit og har tro på deres evner til å løse oppdraget og slik skape eierskap til egen arbeidsplass. 
 • Det kreves høy grad av selvstendighet, samarbeidsvilje og fleksibilitet. Du evner å mestre uforutsette hendelser. Du tar raskt tak i ulike utfordringer som oppstår.
 • Du må kunne jobbe systematisk, forholde deg til plan- og HMS-arbeid og levere på frister. 
 • Du må være engasjert, lojal og beslutningsdyktig. 
 • Du er en pådriver, som ser muligheter. Du liker varierte utfordringer og evner å omstille deg lett å finne løsninger sammen.
 • Du må kunne sette deg inn i og bruke diverse dataverktøy.

Vi tilbyr:

 • Du blir medlem i en raus og tverrfaglig ledergruppe som møtes ukentlig for veiledning, fagutvikling og læring.
 • VI har en engasjert stab som hjelper deg med store og små problemstillinger. 
 • Stavanger kommune har gode og varierte velferdsordninger.
 • God sykkelparkering
 • Hjem-jobb-hjem tilbud
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter tariff.