Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Avdelingsleder 

Offentlig forvaltning

Sykehusapotekene HF er sykehusenes og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og vi skal bidra til økt pasientsikkerhet og at sykehusenes legemiddelkostnader holdes så lave som mulig. Vi produserer og leverer legemidler og tjenester til sykehusene, vi har apotekutsalg for pasienter, pårørende og ansatte, og vi har farmasøytisk rådgivning til helsepersonell og pasienter. Forskning er en viktig del av Sykehusapotekene HFs identitet. Kvalitet, kostnadsbevissthet og kundetilfredshet er førende i alt vi gjør.

På Sykehusapoteket Hamar jobber det til sammen seks farmasøyter og ni apotekteknikere hvor alle er erfarne, kompetente og engasjerte. Vi har utstrakt kontakt med sykehuset og annet helsepersonell og det er etablert et tett og godt samarbeid med behandlende avdelinger. 

Avdeling produksjon har ansvar for produksjon av cytostatika til pasienter på Hamar og Elverum sykehus. Under pandemien har avdelingen også bidratt med opptrekk av covid-19-vaksiner til vaksinering av ansatte på sykehuset. Avdelingen har i dag av ca 1,4 farmasøytårsverk og 4 teknikerårsverk.

Vi søker en engasjert avdelingsleder som kan bidra til at avdelingen når sine mål og utvikler seg slik at vi sammen kan møte kundenes behov; nå og i fremtiden. Du er opptatt av kontinuerlig forbedring, liker å utvikle medarbeidere og å bygge kompetanse. Du skal vise vei og være en god rollemodell for de andre i avdelingen. Vi ønsker en avdelingsleder som motiveres av gode resultater, som evner å skape engasjement og gode relasjoner, samt løser utfordringer på en god måte sammen med dyktige og hyggelige kolleger. Du er løsningsorientert og evner å tenke helhetlig samtidig som du jobber operativt.

Hos oss vil du oppleve et sterkt, engasjert og motivert fagmiljø, og en stilling med ansvar, utfordringer og utviklingsmuligheter. I Sykehusapotekene HF kan du være med å utøve en forskjell i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Ledere hos oss må kunne kjenne seg igjen i og identifisere seg med våre verdier; kunnskapsrik, raus og ansvarsbevisst. 

Arbeidsoppgaver:

Personalledelse og utvikling av medarbeidere
HMS-tiltak, IA- arbeid og ytre miljø 
Drifts- og budsjettansvar
Bidra til utarbeidelse og gjennomføring av handlingsplan
Fremme godt samarbeid og samhandling med Sykehuset Innlandet og øvrige Sykehusapotek i regionen
Sikre etterlevelse av foretakets styrings- og kvalitetssystem

Kvalifikasjoner:

Bachelor/Master i farmasi
Ledererfaring 
Erfaring fra legemiddelproduksjon er en fordel 
Det er et krav om å fremlegge politiattest før tiltredelse

Personlige egenskaper:

Utvikler medarbeidere gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning
Samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon
Analytisk; forstår raskt komplekse spørsmål og problemer
Gode kommunikasjonsevner; kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte skriftlig og muntlig (norsk og engelsk)

Vi tilbyr:

Gode pensjons- og forsikringsordninger
Kurs og lederutviklingsprogram
Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
HelsePluss - vi har fokus på ivaretakelse av våre ansattes helse
Lønn etter avtale