• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  01.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0212, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4881505
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Avdelingsleder

Offentlig forvaltning

Bydel Ullern søker etter en avdelingsleder som skal lede 2 samlokaliserte boliger i bydelen. Seksjon for tilrettelagte tjenester består nå av 9 avdelinger inkludert et aktivitetssenter. Alle avdelinger gir tjenester til voksne og barn med nedsatt funksjonsevne og/eller utviklingshemming. Seksjonen er i dag organisert slik at avdelingslederne har 2 boliger hver. Det er en boleder i hver bolig som har det daglige faglig ansvaret og som bistår avdelingsleder med administrative oppgaver. Seksjonen har tilknyttet en fagkonsulent, som sammen med boledere, avdelingsledere og seksjonsledere utgjør ledergruppen. Ledergruppen møtes jevnlig og det er stor grad av samarbeid på tvers i seksjonen.

Seksjonen er i en omstillingsprosess og det forventes aktivitetsøkning i årene fremover. Det må påregnes endringer og det forventes fleksibilitet knyttet til både arbeidsoppgaver og ansvarsområder. 

Hvis du vil være med på laget, liker å tenke litt utenfor boksen og samtidig ha kontroll på handlingsrommet, så send oss en søknad.

Stillingen er per i dag et vikariat med mulighet for fast ansettelse. Dato for tiltredelse kan endres med hensyn til evt. oppsigelse.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Fullt budsjett- og personalansvar
 • Daglig ansvarlig for helhetlige og faglig forsvarlige tjenester inkludert samarbeid med eksterne aktører
 • Sørge for ivaretagelse av brukermedvirkning
 • Daglig ansvarlig for etterfølgelse av helse- og omsorgstjenesteloven (hol), særlig kap. 9 og oppfølging av vedtak om bruk av tvang og makt
 • Lede, organisere og videreutvikle tjenesten innenfor gitt handlingsrom i tråd med gjeldene lov- og regelverk
 • Samhandle internt i seksjonen og med resten av bydelens tjenester ved behov
 • Implementere standarder knyttet til tjenestene
 • Stedfortreder for lederkollegaer ved fravær
 • Medansvar for å utvikle seksjonens tjenester og tilbud til innbyggerne
 • Lede og delta i utviklingsprosjekter
 • Realisere målet om heltidskultur
 • Bruke tillitsbasert styring og ledelse som ledelsesmodell

Kvalifikasjoner:

 • Universitets- eller høyskoleutdanning innen helse- og sosialfag, fortrinnsvis vernepleier
 • Relevant ledererfaring og gjerne relevant lederutdanning
 • Erfaring fra arbeid med brukergruppen og god kompetanse innenfor habilitering
 • God kjennskap til bl. a. Helse- og omsorgstjenesteloven, Arbeidsmiljøloven, Ferieloven,
  Forvaltningsloven og tariffavtale.
 • Kjennskap til veiledere som er relevante for tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • God økonomiforståelse
 • En fordel med erfaring fra Oslo kommune og kjennskap til gat, Gerica og Oslo kommunes elektroniske lederverktøy
 • Mål- og resultatorientert
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Dokumenterte resultater forutsettes
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Det er en forutsetning at du er løsningsorientert og omstillingsdyktig
 • Du er trygg på egen lederkompetanse og er samtidig åpen for å motta lederveiledning
 • Du må kunne kommunisere godt og tydelig
 • Du må kunne engasjere deg i fagutvikling og kvalitetssikring av tjenestetilbudet
 • Du må ha gode samarbeidsferdigheter og ha evne til å utvikle gode arenaer for samarbeid for alle involverte i tjenestene som utføres
 • Gode lederegenskaper
 • Høy arbeidskapasitet
 • Strukturert og selvstendig

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med muligheter for å bidra inn i fremtidsrettede prosjekter
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling
 • God pensjonsordning
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 52 - 53 tilsvarende kr. 737 200 - 751 400
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  01.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0212, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4881505
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune