Ledig stilling

Bærum kommune

Avdelingsleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig fast stilling som avdelingsleder i kommunens dag- og døgnrehabiliteringsavdeling, tiltredelse 01.12.2022. 

Avdelingen er en del av tjenestestedet Friskliv og mestring som består av 5 avdelinger med totalt ca 150 årsverk. I tillegg forvalter tjenestestedet 70 avtalehjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter. 4 av avdelingene leverer tradisjonell rehabilitering og hjelpemiddelformidling til hjemmeboende og pasienter innlagt i institusjon. Den 5. avdelingen, Bærum helse og friskliv, består av et kommunalt legekontor, en frisklivssentral, selvmordsforebyggende team, psykososialt kriseteam og tiltaket Rask psykisk helsehjelp. Avdeling dag- og døgnrehabilitering består av 22 døgnplasser og 10 dagsenterplasser. Avdelingen driftes midlertidig ett år på Dønski grunnet rehabilitering av Lønnås rehabiliteringssenter. 

Målsettingen for tjenestestedet Friskliv og mestring er å legge til rette for forebyggende, helsefremmende og behandlende aktiviteter som fremmer innbyggernes selvstendighet og mestring. Tjenestestedet leder et pågående arbeid med å organisere rehabiliteringstjenestene på en effektiv og fremtidsrettet måte. Målet er at pasientene skal oppleve et sømløst pasientforløp. Dette vil kreve nye arbeids- og samarbeidsformer. Utviklingsarbeidet gjøres i nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten og øvrige tjenester i kommunen.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for daglig drift, personal og økonomi
 • Utvikle avdelingen i nært samarbeid med øvrige tjenestesteder/avdelinger, innbyggere og ansatte
 • Iverksette og gjennomføre administrative og politiske beslutninger
 • Arbeide målbevisst med innovasjon, kvalitet og kunnskapsbasert rehabilitering
 • Legge til rette for, og initiere, god tverrfaglig samhandling
 • Skape systemer for god personalutnyttelse

Kvalifikasjoner:

 • Helse- og sosialfaglig utdanning av minst 3 års varighet
 • Lederutdanning og relevant ledererfaring
 • Lang ledererfaring kan kompensere for manglende formell lederutdanning
 • Erfaring fra rehabiliteringstjenester
 • Erfaring fra å lede tjenestesteder med turnus
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1 eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som 

 • er en god kommunikator
 • er en relasjonsbygger
 • er entusiastisk og positiv
 • har god virkelighetsforståelse med evne til å planlegge og tenke helhet
 • er løsnings- og utviklingsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidsplass i utvikling
 • Å være en del av et ledernettverk som bidrar til helhetlig ansvar for tjenesten
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige ansatte
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Kompetanseutviklingsstipend

Annet

 • Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse