Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Elverum kommune

Avdelingsleder

Offentlig forvaltning

Elverum kommune har i flere år bosatt enslige mindreårige flyktninger. Arbeidet er organisert som en avdeling i enhet for bosetting og introduksjon og har et døgnbemannet bofellesskap i tillegg til oppfølging av ungdommer som bor på hybel.

Bosetting og introduksjon samarbeider med kommunens øvrige tjenesteapparat for integrering og inkludering i kommunens fellesskap. Avdelingen har et nært samarbeid med barnevern, helsestasjon, skole og NAV. Leder vil bli sentral i å styre den daglige driften, planlegge strategisk i tråd med sentrale og lokale føringer og bidra til å videreutvikle tjenesten faglig.

Avdelingsleder rapporter til enhetsleder i Bosetting og introduksjon. Elverum kommune er i 2022 anmodet om å bosette 8 enslige mindreårige flyktninger.

Arbeidsoppgaver:

 • Avdelingsleder har ansvar for personalledelse, økonomistyring og fagutvikling
 • Veiledning av ansatte med fokus på traumebasert omsorg
 • Organisere avdelingen og utarbeide arbeidsplaner som sikrer god disponering av personalressurser
 • Samarbeid på tvers av ulike sektorer i kommunen, med verneombud og tillitsvalgte
 • Ta initiativ til- og drive forbedringsarbeide
 • Sikre rutiner, internkontroll, lovkrav og god kvalitet 
 • Avdelingen benytter fagsystemet Socio og ledelsesverktøyet GAT

Kvalifikasjoner:

 •  3-årig helse/sosialfaglig eller annen relevant utdanning.
 •  Relevant yrkeserfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
 • Må beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig
 • Må ha førerkort klasse B med manuelt gear 

Ønskelig med:

 • Kunnskap om og erfaring fra miljøterapeutisk arbeid
 • Relevant ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
 • Kunnskap om og interesse for minoritetsfeltet
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Erfaring fra arbeid med turnusplanlegging

Personlige egenskaper:

 • Du har gode lederegenskaper, der du inspirerer og motiverer dine medarbeidere.
 • Du kommuniserer klart og tydelig  
 • Du er serviceinnstilt og utviser stor grad av åpenhet, ærlighet og respekt
 • Du har god koordineringsevne og kan håndtere flere oppgaver samtidig.
 • Du har interesse for arbeid med inkludering av flyktninger i samfunnet vårt, og ønsker å bidra for å legge til rette for et aktivt og sosialt liv og god integrering, livsmestring og økonomisk selvstendighet for Elverums nye innbyggere. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • En interessant jobb i nær kontakt med mennesker fra andre kulturer
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Reiseutgifter dekkes iht. vedtatt reiseregulativ
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring