Ledig stilling

Stavanger Kommune

Avdelingsleder

Lenden skole og ressurssenter er en kommunedekkende virksomhet med omlag 40 ansatte fordelt på syv team. Avdeling for alternative opplæringsarena holder til i Ramsvik og i Lundsvågen. Ressurssenteret har kontorplasser i Bratteberggata på Storhaug. Seks av teamene jobber for å øke stavangerskolens kapasitet, slik at flere elever kan delta i et læringsmiljø, mens ett av teamene er knyttet direkte opp til familieveiledning. Felles for teamene er at vi jobber med barn og unge med ulike former for psykiske- og/eller sosioemosjonelle vansker. Vår visjon er: «Vi ser muligheter».

Skolen sin ledelse består av rektor, to avdelingsledere og en fagleder administrasjon. I tillegg har skolen en administrasjonskonsulent i 100 % stilling. Vi er inndelt i to avdelinger; en avdeling for alternative opplæringsarenaer og en for ressurssenteret. 

Vi har nå ledig en fast stilling (100 %) som avdelingsleder for alternative opplæringsarenaer fra 1. oktober 2022. 

Avdelingslederne bidrar i samarbeid med fagleder administrasjon og rektor, i det pedagogiske utviklingsarbeidet og i administrativ, daglig drift. Avdelingsledere har personalansvar og må kunne jobbe både selvstendig og bidra aktivt i ledergruppen. Det er viktig med et robust lederteam som jobber tett sammen i gode prosesser. Det kreves derfor høy grad av fleksibilitet, samarbeid og profesjonalitet. Skolens drift skal være preget av kvalitet hvor faglig og sosial utvikling for elevene er sentralt.

Vi søker en person som har gode samarbeidsevner, er opptatt av skoleutvikling og kan lede  endringsprosesser. Du vil ha ansvar for skoletilbudene ved de alternative opplæringsarenaene og en viktig del av jobben er utvikling av de profesjonsfaglige fellesskapene. Du vil samarbeide tett med ledergruppen og det forventes at en jobber målrettet på teamene med implementering av skolens plan for kompetanseheving.

Er du en person som trives i en hektisk hverdag og mener det er viktig å se den enkelte elev og legge til rette for faglig- og sosial læring? Liker du å jobbe systematisk og målrettet i en lærende organisasjon? Da håper vi at du søker på stillingen som avdelingsleder. 

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til at elevene opplever et trygt og godt skolemiljø
 • Bidra til at opplæringen ivaretar faglig- og sosial utvikling for enkeltelever 
 • Kvalitetssikre arbeid med IOP
 • Samarbeide med elevene sine hjemmeskoler
 • Ta aktivt del i skolen sin ledergruppe
 • Lede endringsprosesser ved alternative opplæringsarenaer
 • Tilrettelegge pedagogisk utviklingsarbeid
 • Personalansvar for alternative opplæringsarenaer. Støtte og rettlede ansatte
 • Administrative oppgaver (timeplanlegging, organisere ved fravær, m.m)

Kvalifikasjoner:

 • Formell undervisningskompetanse for grunnskolen
 • Undervisningserfaring
 • Ledelseserfaring og/eller formell lederkompetanse, eller planer om å ta lederutdanning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmåI

Personlige egenskaper:

 • Evne til å skape trygge og gode relasjoner med ansatte, elever, foreldre og andre samarbeidsinstanser
 • Tydelig og aktiv leder som kan stå i krevende situasjoner 
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig, fleksibel og løsningsorientert
 • Utviklingsorientert og målrettet
 • Evne til å lede endringsprosesser 
 • Høy arbeidskapasitet
 • Opptatt av kvalitet og struktur
 • Gode skriftlige ferdigheter
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • Lenden skole og ressurssenter er et krevende, spennende, levende og lærende profesjonsfellesskap med varierte oppgaver i et støttende miljø
 • Stillingskode og lønn etter gjeldende tariff og lokale avtaler