Ledig stilling

Stavanger Kommune

Avdelingsleder

Våland-barnehagene har ledig stilling som avdelingsleder!

Våland-barnehagene og Bekkefaret-barnehagene vil i fra  01.08.22 være en felles virksomhet med navnet Våland-barnehagene. Virksomheten består av byggene Vålandshaugen, Våland, Bokkaskogen, Maurtua og Bekketunet. Våren 2023 flytter Bekketunet og Maurtua samlet inn i nytt bygg på Teknikken tomten ved siden av Stavanger universitetssykehus. Lederteamet består av virksomhetsleder og 5 avdelingsledere. Den ledige stillingen som avdelingsleder er for tiden i Vålandshaugen.

Våland-barnehagene har også arbeidsgiveransvar for utførere som leverer spesialpedagogisk hjelp til private barnehager i Stavanger kommune.

Til stillingen som avdelingsleder i en kommunal barnehagevirksomhet i Stavanger kommune, ligger ansvar for drift og utvikling av virksomheten. Avdelingslederen inngår i virksomhetens lederteam, som samlet skal løse virksomhetens oppgaver. Avdelingsleder rapporterer til virksomhetsleder. 
Som avdelingsleder vil du i tillegg til ansvar for utvikling og drift av "din" barnehage, få utviklings- og driftsoppgaver på tvers i hele organisasjonen. 
Vi ser gjerne at du skriver noe i søknaden om dine tanker og refleksjoner rundt rollen som avdelingsleder.

Stillingen er ledig fra 03.10.22

Arbeidsoppgaver:

-Som avdelingsleder får du ansvaret for å lede og utvikle avdelingen iht. lov-/og avtaleverk og kommunens styringsdokumenter. Du skal sørge for at det pedagogiske arbeidet i avdelingen/hus er i tråd med barnehagelov og rammeplan, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i disse.
-Du får personalansvar for aktuelle ansatte i avdelingen og får ansvar for den enkelte ansattes utvikling, bidrag i lærende nettverk, samt nærværsarbeid.
-Oppfølging av spesialpedagogisk arbeid.
-Du får ulike administrative oppgaver knyttet til barn og voksne.

l lederteamet bidrar du til gode løsninger og følger opp beslutninger.

 

Kvalifikasjoner:

-Du må ha godkjent barnehagelærerutdanning og gjennomført/påbegynt barnehagelederskolen.
-Vi ser helst at du har ledererfaring (styrer/avdelingsleder) fra større barnehagevirksomhet.
-Du har gode digitale ferdigheter og har erfaring med ulike administrative it-verktøy.
-Du kan formulere deg klart og tydelig både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

-Du er lojal, frempå, deler, åpen, tenker nytt, finner løsninger, kan ha mange baller i luften, god til å skape oversikt.
-Som leder er du faglig engasjert, delegerer oppgaver og ansvar, utfordrer og korrigerer uønsket praksis,
skaper oppslutning om felles mål og verdier, trives i møter med barn, foreldre og kolleger.

Vi tilbyr:

-Selvstendige arbeidsdager.
-Nye flotte barnehagelokaler.
-Engasjerte arbeidskolleger og et engasjert lederteam.
-Forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP.
-Stillingskode 945405 avdelingsleder. Lønn etter avtale.