Ledig stilling

Stavanger Kommune

Avdelingsleder

Tastabarnehagene har ledig stilling som avdelingsleder!

Tastabarnehagene består av barnehagene Eskeland, Vardeneset, Gullfaks, Barnehagen Tasta, Smietunet og Smiene. Lederteamet består av virksomhetsleder og 5 avdelingsledere.

Til stillingen som avdelingsleder i en kommunal barnehagevirksomhet i Stavanger kommune, ligger ansvar for drift og utvikling av virksomheten. Avdelingslederen inngår i virksomhetens lederteam, som samlet skal løse virksomhetens oppgaver. Avdelingsleder rapporterer til virksomhetsleder.   

Tastabarnehagene skal preges av engasjement, trivsel, inkludering og "Kompetente barn SAMMEN MED kunnskapsrike voksne". Våre satsningsområder er språk og lek, og psykisk helse.  Barnehagene har flere ulike lærende nettverk på tvers av avdelinger/hus. Hver av barnehagene skal beholde sitt særpreg, men vi har et felles planverk, pedagogisk plattform, rutiner og retningslinjer. 

Som avdelingsleder i Tastabarnehagene vil du i tillegg til ansvar for utvikling og drift av "din" barnehage, få utviklings- og driftsoppgaver på tvers i hele organisasjonen.

Vi ser gjerne at du skriver noe i søknaden om dine tanker og refleksjoner rundt rollen som avdelingsleder.

Stillingen er ledig fra 15. august 2022.

Arbeidsoppgaver:

 • Som avdelingsleder får du ansvaret for å lede og utvikle avdelingen iht. lov-/og avtaleverk og kommunens styringsdokumenter. Du skal sørge for at det pedagogiske arbeidet i avdelingen/hus er i tråd med barnehagelov og rammeplan, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i disse.
 • Du får personalansvar for aktuelle ansatte i avdelingen og får ansvar for den enkelte ansattes utvikling, bidrag i lærende nettverk, samt nærværsarbeid.
 • Oppfølging av spesialpedagogisk arbeid.
 • Du får ulike administrative oppgaver knyttet til barn og voksne.

I lederteamet bidrar du til gode løsninger og følger opp beslutninger.

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha godkjent barnehagelærerutdanning og gjennomført/påbegynt barnehagelederskolen.
 • Vi ser helst at du har ledererfaring (styrer/avdelingsleder) fra større barnehagevirksomhet.
 • Du har gode digitale ferdigheter og har erfaring med ulike administrative it-verktøy.
 • Du kan formulere deg klart og tydelig både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

Først og fremst er du: lojal, frempå, deler, åpen, tenker nytt, finner løsninger, kan ha mange baller i luften, god til å skape oversikt.

Som leder er du: faglig engasjert, delegerer oppgaver og ansvar, utfordrer og korrigerer uønsket praksis,
skaper oppslutning om felles mål og verdier, trives i møter med barn, foreldre og kolleger.


Vi tilbyr:

 • Selvstendige arbeidsdager.
 • Nye flotte barnehagelokaler.
 • Engasjerte arbeidskolleger og et engasjert lederteam.
 • Forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP.
 • Stillingskode 945405 avdelingsleder. Lønn etter avtale.