Ledig stilling

Trondheim Kommune

Avdelingsleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Huseby ungdomsskole er det for perioden 1. august 2022 - 31. juli 2023 ledig et vikariat i 100 prosent stilling som avdelingsleder.

 • Blir du motivert av stor tillit og frihet på tilnærming?
 • Ser du muligheter i verdiene "Åpen, kompetent og modig"?
 • Ser du betydningen av skolen som samfunnsbygger

Huseby ungdomsskole er en ren ungdomsskole med ca. 130 elever på hvert trinn. Skolen tar imot elever fra tre barnetrinn: Stabbursmoen skole, Romolslia skole og Huseby barneskole. Det forventes at elevtallet i fremtiden vil kunne øke noe.

Skolen vår er et flerkulturelt samfunn, hvor en del av våre elever er flerspråklige og 15-20 språk er representert. Dette gir skolen et mangfoldig, fargerikt og spennende miljø.

Huseby ungdomsskole er en mottaksskole. Det betyr at de fleste minoritetsspråklige som kommer til landet og bor i Trondheim sør skal begynne på Huseby ungdomsskole, og ha sin første skolegang i Norge hos oss. De nye elevene får intensiv norskopplæring og etter hvert opplæring i fag. De fleste får tilbud i tospråklig fagundervisning. Noen får også sin første lese- og skriveopplæring på morsmålet og på norsk. 

Huseby ungdomsskole er en MOT-skole. 

Du vil som leder få en unik muligheten til å være med å bidra i prosessen med bruk av et helt nytt skolebygg, og gjennom dette få mulighet til å være med å utforme morgendagens skole.

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingen som avdelingsleder inneholder for tiden helhetlig skoledrift for ett av skolens trinn og være en av skolens ressurspersonen innenfor skoleutvikling. I tillegg kan andre skolerelaterte oppgaver bli tildelt stillingen.
 • Ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid, personalansvar for ca 15 medarbeidere, elev og foreldresamarbeid.
 • I tillegg inneholder stillingen utstrakt organisering og samarbeid med andre enheter i Trondheim kommune.
 • Personalansvar for eget trinn.
 • Faglig lederansvar for eget trinn, eventuelle prosjekter og utviklingsområder.
 • Budsjett- og resultatansvar for eget trinn og prosjekter.
 • Undervisning i deler av stillingen, minimum 20 prosent.
 • Prosjektledelse, som medlem av skolens utviklingsgruppe, med fokus på skoleutvikling.
 • Deltager i enhetens ledergruppe.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning og erfaring fra undervisning i ungdomsskolen.
 • Søkeren må ha undervisningskompetanse i ett eller flere fag i ungdomsskolen.
 • Erfaring fra skoleledelse er et ønske.
 • Søkeren bør ha formell leder- eller skolelederutdanning.
 • Interesse og engasjement for personalledelse.
 • Kunnskap om, og kunne vise til resultater innenfor skoleutvikling.
 • Kompetanse i og forståelse for bruk av digitale verktøy.

Personlige egenskaper:

 • Du er åpen, kompetent og modig.
 • Du har et godt humør.
 • Du ser muligheter hos alle elever og ansatte uansett hvilke utfordringer de har.
 • Du liker å arbeide i team og ser fleksible og gode løsninger i en travel skolehverdag til beste for elevene.
 • Du har evne til å arbeide under press.
 • Du har gode kommunikative ferdigheter muntlig og skriftlig.
 • Du bidrar til å lede avdelingen/skolen i samsvar med sentrale og lokale mål.
 • Du tar aktivt del i og lar deg inspirere av skolens utviklingsområder.
 • Du bruker IKT som verktøy i skoleledelse og skoleutvikling.
 • Du er utviklingsorientert, og har god kunnskap om, og forståelse av lov- og avtaleverk knyttet til skolesektoren.
 • Du er strukturert, positiv og fleksibel.
 • Personen som skal ansattes skal komplementere dagens lederteam, slik at personlig egenskaper vil bli tillatt vekt.

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
 • Selvstendige arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor skoleutvikling
 • Spennende og utviklingsorientert skole med humørfylt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler