Ledig stilling

Stavanger Kommune

Avdelingsleder

Avdelingsleder i Hundvåg-barnehagene

Hundvåg-barnehagene består av Buøy, Vågen, Husebøstykket, Torsahagen og Skeiehagen barnehage. Barnehagene ligger alle plassert med nærhet til turområdet og sjøen. Vårt fokus er likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet for alle barn.

I Hundvåg-barnehagene består lederteamet av virksomhetsleder og 4 avdelingsledere. Avdelingsleder har et medansvar for drift og utvikling av hele virksomheten og rapporterer til virksomhetsleder. Avdelingsleder har et spesielt ansvar for å lede og utvikle egen avdeling i henhold til lov-/avtaleverk og kommunens styringsdokumenter. Avdelingsleder skal sørge for at det pedagogiske arbeidet i avdeling/barnehagebygg er i tråd med barnehagelov, rammeplan og lokale planer og har ansvar for at personalet utvikler en felles forståelse for disse.

Arbeidsoppgaver:

Som avdelingsleder er hovedoppgaven din å ivareta barns behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling for alle barn i virksomheten, med spesielt ansvar for egen avdeling.

Du får lede og bidra i forbedrings- og utviklingsarbeid og implementering av sentrale og lokale planer.

Du får ansvar for at avdelingen har et godt og utviklende foreldresamarbeid.

Du får daglig personalansvar for egne medarbeidere hvor en viktig oppgave også er å se til at disse er i utvikling og får nødvendig kompetanse til å løse oppgavene.

Du deltar i - og bidrar til et godt tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidsparter.

Du får ansvar for den daglige driften av avdelingen, og som en del av lederteamet, bidrar med oppgaver for hele virksomheten.

Kvalifikasjoner:

Utdanning som barnehagelærer eller annen høyere utdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse samt erfaring med personalledelse eller faglig ledelse/utvikling.

Det er en fordel om du har videreutdanning innen ledelse, gjerne barnehagelederutdanningen.

Vi ser gjerne at du har erfaring med endrings- og utviklingsarbeid og erfaring med administrative oppgaver.

Du må ha erfaring med og være trygg i bruk av ulike IT-verktøy.

Personlige egenskaper:

Du evner å se nye løsninger og iverksette endrings- og utviklingsarbeid og skaper oppslutning om felles mål og verdier.

Du er åpen og inkluderende som leder.

Du evner å delegere oppgaver og ansvar.

Du evner å utfordre og korrigere uønsket praksis.

Vi tilbyr:

Du blir en del  av et lederteam.

Lønn etter avtale.