Ledig stilling

Haugesund kommune

Avdelingsleder

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 11 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 400 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlastere.

Kvalamarka 35 ligger nord i Haugesund hvor det gis tjenester til 10 personer med utviklingshemming, som har behov for hjelp til dagliglivets aktiviteter. Avdelingen er mye brukt til praksisplass for både elever og studenter i helsefag. 

Arbeidsoppgaver:

 • Delegert budsjett-, resultat- og personalansvar innenfor avdelingens ansvarsområde og i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Oppfølging av ca 23 årsverk
 • HMS og kvalitetsarbeid
 • Fokus på heltidskultur
 • Sørge for effektiv utnyttelse av avdelingens ressurser
 • Avdelingsleder rapporterer til enhetsleder og inngår som en del av ledergruppen i Tilrettelagte tjenester

Kvalifikasjoner:

 • Vernepleier eller sykepleier med norsk autorisasjon
 • Det er ønskelig med minimum 5 års ledererfaring
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid innen helse- og omsorgstjenesteloven kap.9
 • Ønskelig med turnuskompetanse
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver norsk så godt at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Tilsetting i stillingen krever politiattest i henhold til gjeldende lovverk.
 • Søker må ha ordinært førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:

 • Tydelig, motiverende og handlekraftig leder 
 • Utøver lederskap gjennom synlighet, åpenhet og inkludering.
 • Evne til helhetlig tenkning
 • Initiativrik, involverende og motiverende
 • Skaper god fremdrift i prosesser og har gjennomføringsevne
 • Kommuniserer effektivt 
 • Evne til å drive utvikling og endringsledelse
 • Positiv og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • 100% fast stilling. 37,5t uke
 • Deltar i enhetens ledergruppe
 • Tett oppfølging fra enhetsleder
 • En utfordrende og spennede jobb i et aktivt arbeismiljø
 • En god arbeidsplass som utfordrer og gir anledning for faglig og personlig utvikling
 • Inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • Stort fokus på kvalitet og HMS arbeid
 • God seniorpolitikk
 • Lønn i hht gjeldende lov og avtaleverk
 • Startpakke for sykepleiere/vernepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg for å gå inn i fast jobb. Startpakken utgjør kr. 20.000,- ytterligere kr. 20.000,- dersom sykepleieren/vernepleieren fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf retningslinjer for startpakke