Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Avdelingsleder

Stasjonen Helse og Omsorgstilbud (Helseavdelingen) er et lavterskel helsetilbud for personer med rusavhengighet. Avdelingen er en del av Rehabiliteringsseksjonen, og ligger under Helse og Velferd i Stavanger kommune. Målsettingen med arbeidet er å ivareta personer med rusavhengighet ved å bidra til en bedre helsetilstand og livssituasjon, samt bidra til å redusere skader og forebygge smitte som følge av rusmiddelbruk. Et annet viktig fokus er å forebygge overdoser og overdosedødsfall. Vi har nå ledig stilling som avdelingsleder. 

Arbeidsoppgaver:

Være en del av virksomhetens ledergruppe

Fag og personalansvar

Legge til rette for å gi og utvikle et godt tilbud til brukergruppen

Rekruttering

Kompetanseutvikling

Samarbeid med interne og eksterne instanser

Delta i aktuelt endringsarbeid

Kvalifikasjoner:

Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier

Det er en fordel med relevant videreutdanning

Det er en fordel med utdanning og/eller erfaring innen ledelse

Det er en fordel med erfaring med brukergruppen

Personlige egenskaper:

Engasjement for brukergruppen

En pragmatisk holdning til komplekse problemstillinger

Kapasitet til å kunne ta avgjørelser faglig og i forhold til personalansvar

Kapasitet til å kunne forklare og lede endringsprosesser

Pålitelig og ansvarlig

Løsningsorientert

Vi tilbyr:

Gode kollegaer med lang fartstid for gode diskusjoner og innspill

Fleksitid

Arbeidstiden er pr. i dag dagtid.

Hjem-jobb-hjem avtale

Lønn etter avtale